Dzięki kryzysowi raty kredytów hipotecznych niższe o kilkaset złotych

2009-09-21 22:11:16

Na przestrzeni ostatniego tygodnia raty modelowych kredytów hipotecznych, monitorowane przez Comperia.pl, uległy niewielkim zmianom. Kredyt we frankach szwajcarskich okazał się tańszy o prawie 7 zł, a kredyt w dolarach o niespełna 12 zł. O 13 zł wzrosła rata kredytu w euro, a rata kredytu w złotych utrzymała się na poziomie sprzed tygodnia. Jednak już na przestrzeni roku raty we wszystkich walutach spadły.

Tygodniowe wahania wysokości rat nie są imponujące, jednak jeśli przyjrzymy się ratom z perspektywy 12 miesięcy, zmiany okażą się już bardziej okazałe. Dwunastomiesięczna perspektywa jest szczególnie na miejscu, gdyż w ubiegłym tygodniu minął rok od umownej daty wybuchu kryzysu finansowego.

Na przestrzeni ostatniego roku największy spadek wysokości raty - o ponad 317 zł - zaobserwowaliśmy dla kredytów w naszej rodzimej walucie. Równie znacząca obniżkę - o ponad 290 zł - odnotowaliśmy w przypadku kredytów denominowanych do euro. Spadek raty o ponad 130 zł, odczuli kredytobiorcy spłacający kredyty dolarowe. Najmniejszy spadek wysokości raty o „zaledwie” 40 zł w skali roku, nastąpił w przypadku najbardziej popularnych kredytów we frankach szwajcarskich.

Tak znaczące zmiany wysokości rat były możliwe dzięki gwałtownym obniżkom stóp procentowych przez banki centralne praktycznie na całym świecie. Antykryzysową politykę niskich stóp procentowych prowadziły m.in. Stany Zjednoczone, państwa strefy euro, Szwajcaria, a także Polska. Efektem utrzymywania urzędowych stóp procentowych na sztucznie niskim poziomie, był spadek oprocentowanie kredytów denominowanych do euro o 4,3 proc., kredytów dolarowych o 2,92 proc., a kredytów we frankach i złotych o 2,43 proc.

Raty kredytów walutowych spadłyby jeszcze bardziej, gdyby nie słabość złotego. W stosunku do września ubiegłego roku złoty osłabił się wobec wspólnej waluty europejskiej aż o 83 gr., wobec franka szwajcarskiego o 66 gr., a wobec dolara o 54 gr.

Comperia śledzi losy modelowego kredytu hipotecznego o wartości 200 tys. zł, zaciągniętego we wrześniu 2007 roku na 30 lat, w czterech wariantach: kredyt w złotych, frankach szwajcarskich, euro i dolarach. Co tydzień prezentujemy, w jakim stopniu na oprocentowanie i raty wpływa poziom stóp procentowych i kurs spłaty (w przypadku kredytów walutowych). Naszym celem jest wskazanie trendu na rynku kredytów hipotecznych i czynników wpływających na ich koszt. Zmiany pokazujemy w cyklu tygodniowym, choć w rzeczywistości, na przykład zmianę oprocentowania, kredytobiorcy odczuwają co kwartał. 

 

KREDYTY HIPOTECZNE - TRENDY

 Oprocentowanie
Waluta
data
Zmiana od (w punktach procentowych)
18-09-2009
Zmiana
tygodniowa
Zmiana
miesięczna
 Zmiana
półroczna
Zmiana
roczna
PLN
5,17%
0,00%
-0,02%
-0,08%
-2,43%
CHF
1,69%
0,00%
-0,04%
-0,11%
-2,43%
EUR
2,34%
-0,03%
-0,11%
-0,87%
-4,30%
USD
2,07%
-0,01%
-0,12%
-0,94%
-2,92%
 
Wysokość raty
Waluta
data
Zmiana od
18-09-2009
Zmiana
tygodniowa
Zmiana
miesięczna
 Zmiana
półroczna
Zmiana
roczna
PLN
1 095,75 zł
 0,00 zł
2,47 zł
-9,89 zł
-317,79 zł
CHF
874,78 zł
-6,83 zł
-10,89 zł
-95,49 zł
-40,53 zł
EUR
864,39 zł
    13,05 zł
-21,31 zł
-208,73 zł
-291,12 zł
USD
789,41 zł
-11,98 zł
-45,83 zł
-283,38 zł
-134,21 zł
 
Kurs spłaty
 
 Waluta
data
Zmiana od
18-09-2009
Zmiana
tygodniowa
Zmiana
miesięczna
 Zmiana
półroczna
Zmiana
roczna
CHF
2,81 zł
-0,02 zł
-0,02 zł
-0,26 zł
0,66 zł
EUR
4,24 zł
0,08 zł
-0,04 zł
-0,46 zł
0,83 zł
USD
2,89 zł
-0,04%
-0,12 zł
-0,58 zł
0,54 złBartłomiej Samsonowicz
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl