Dziedziczenie oszczędności - co się z nimi dzieje po śmierci właściciela? Cz.1

2012-11-15 12:59:06

Co się stanie z oszczędnościami w sytuacji, w której, po latach żmudnego i systematycznego odkładania każdej nadwyżki finansowej, posiadacz zgromadzonego kapitału niespodziewanie umrze? Choć odpowiedź wydaje się z góry oczywista, to jednak nie wszystko jest takie proste.

Choć dziedziczenie oszczędności może nie należy do najweselszych tematów, to jednak dobrze jest wiedzieć, jak sobie radzić w sytuacji przypadku niespodziewanej śmierci członka rodziny. Sposób przeprowadzenia całej procedury w głównej mierze zależy od produktu, który jest przedmiotem dziedziczenia. Inny jest bowiem sposób dziedziczenia rachunku osobistego, polisolokaty, a inny jednostek funduszy inwestycyjnych, czy też akcji.

Dziedziczenie pieniędzy z konta

Pieniądze zgromadzone na rachunku osobistym, koncie oszczędnościowym, czy też tradycyjnej lokacie bankowej podlegają normalnemu postępowaniu spadkowemu. Oznacza to, że, aby spadkobierca mógł nimi w pełni dysponować, konieczne jest przedstawienie w banku postanowienia sądu o nabyciu spadku lub też aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza. Obydwa te dokumenty zawierają szczegółowe dane dotyczące udziału poszczególnych spadkobierców w całej masie spadkowej.

Dyspozycja na wypadek śmierci i koszty organizacji pogrzebu

Dyspozycja na wypadek śmierci oraz zwrot kosztów organizacji pogrzebu to dwa przypadki, w których środki zgromadzone na ROR-ach czy depozytach bankowych nie wchodzą w skład masy spadkowej. Dyspozycja na wypadek śmierci to pisemne oświadczenie posiadacza rachunku czy lokaty, aby środki na nich zgromadzone były przekazane konkretnemu spadkobiercy. Niestety, maksymalna kwota, jaką można w ten sposób „przekazać” jest równa 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS.

Istnieje także druga możliwość uzyskania dostępu do pieniędzy osoby zmarłej przed przeprowadzeniem postępowania spadkowego. Sytuacja dotyczy zwrotu kosztów organizacji pogrzebu. Wystarczy tylko, że zostaną one właściwie udokumentowane, a bank wypłaci odpowiednią ilość środków osobie, która je poniosła.

Jak wygląda sytuacja z dostępem do oszczędności zmarłego ulokowanych w akcjach, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w produktach oszczędnościowych opakowanych w formę ubezpieczenia? O tym już niebawem na Comperia.pl Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk