Dostępność kredytów w Polsce na światowym poziomie

2012-12-12 12:48:54

Jak wynika z raportu „Doing Business” przygotowanego przez Bank Światowy, Polska znajduje się zarówno w regionalnej jak i światowej czołówce pod względem dostępności do kredytów. Jednym z kluczowych kryterium oceny była jakość systemu wymiany informacji kredytowej. Polska uzyskała w tej części raportu maksymalną liczbę punktów.

W raporcie Banku Światowego „Doing Business 2013” Polska pod względem dostępności do kredytów zajęła 4. miejsce. Tym samym utrzymała swoje miejsce z zeszłorocznej edycji zestawienia. Wkład nie do przecenienia w tym znakomitym rezultacie (porównywano aż 185 państw) mają zastosowane w Polsce rozwiązania dotyczące wymiany informacji kredytowej. Polski system otrzymał maksymalną ocenę (6 punktów). Tak wysoką notę uzyskały z krajów Europy Środkowej tylko Macedonia i Litwa. W pokonanym polu polski system pozostawił między innymi francuski, belgijski, szwajcarski czy krajów Skandynawii. 

Bank Światowy znów był pod wrażeniem skuteczności rozwiązań prawnych w polskim systemie wymiany danych, zakresu i dostępu do informacji na temat kredytobiorców oraz historii kredytowej klientów banków. Nie może to jednak dziwić, i wcale nie zaskakuje m.in. dr. Krzysztofa Markowskiego, Prezesa Biura Informacji Kredytowej. Jego zdaniem polski system wymiany informacji, rozwijany już od 15 lat, jest odpowiednio rozbudowany i należy do ścisłej światowej czołówki.

Na co uwagę zwracał Bank Światowy przygotowując raport i przyznając noty? Absolutnie zasadniczym pytaniem było oczywiście, czy w danym kraju działa w ogóle jakikolwiek rejestr kredytowy (publiczny bądź prywatny). Nie we wszystkich krajach istnieje bowiem instytucja pełniąca taką funkcję jak Biuro Informacji Kredytowej w Polsce, gromadząca i udostępniająca szczegółowe dane dotyczące kredytobiorców i ich zobowiązań, współpracująca właściwie z całym sektorem bankowym (m.in. z bankami komercyjnymi, spółdzielczymi i SKOK-ami). Jeśli w danym państwie istnieje system wymiany informacji o kredytobiorcach, eksperci Banku Światowego weryfikowali m.in. to, czy przepływ informacji kredytowych dotyczy zarówno klientów indywidualnych, jak i firm. Sprawdzali także, czy w bazie gromadzone są tylko dane negatywne (tj. o nierzetelnej spłacie rat kredytowych), czy także te świadczące pozytywnie o kredytobiorcy. Pod uwagę brano także to, czy dane są dostępne także dla samych kredytobiorców, oraz czy udostępniane są także historyczne informacje (dokładnie - dane „starsze” niż 2 lata). Zbadano również, czy poza instytucjami bankowymi z danych na temat kredytobiorców mogą skorzystać m.in. spółki handlowe albo przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, oraz czy w bazie gromadzone są informacje o wszystkich kredytach (dokładnie - czy także o pożyczkach na kwotę mniejszą niż 1 proc. dochodu na osobę).

W sumie przyjęto 6 kryteriów, i w każdym polski system otrzymał 1 punkt. Tym samym „zgarnął” w tej części całą pulę, tj. 6 pkt. Biuro Informacji Kredytowej w Polsce gromadzi i udostępnia dane kredytowe tak samo na temat firm, jak i klientów indywidualnych, zarówno informacje pozytywne, jak i negatywne. Dostęp do zbieranych przez BIK danych mają nie tylko banki, ale też inne instytucje finansowe i spółki handlowe. Biuro Informacji Kredytowej gromadzi dane niezależnie od kwoty kredytu. Każdy ma prawo raz na pół roku pobrać darmowy raport na swój temat, w ramach tzw. Informacji Ustawowej.

Dobrze rozwinięty system wymiany informacji o kredytobiorcach jest fundamentem systemu bankowego. Dzięki niemu weryfikacja potencjalnych kredytobiorców jest skuteczniejsza oraz szybsza, a rynek kredytowy znacznie bezpieczniejszy i efektywniejszy. Jak podaje Biuro Informacji Kredytowej, w swojej bazie ma obecnie zgromadzone informacje na temat zobowiązań finansowych blisko 75 proc. dorosłej populacji w Polsce. Innymi słowy – dane BIK dotyczą ok. 21 mln dorosłych Polaków (powyżej 16 roku życia). Dla porównania - średnia dla najbardziej rozwiniętych krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynosi niecałe 64 proc. populacji.

Materiał źródłowy: Biuro Informacji Kredytowej

Mikołaj Fidziński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam