Dopasowany kredyt hipoteczny z Banku BPH

2011-12-19 09:54:28

W ofercie produktów hipotecznych banku BPH pojawił się nowy produkt, od razu w dwóch wariantach, z których każdy może być pod pewnymi warunkami całkiem interesujący. Dając potencjalnym kredytobiorcom możliwość wyboru bankierzy z BPH utwierdzają ich w przekonaniu, że nazwa tego produktu - kredyty dopasowany – nie jest li tylko chwytem marketingowym. Taki kredyt można bowiem spróbować dopasować do swoich potrzeb.

Aby zrozumieć, na czym polegają wprowadzone przez włodarzy banku BPH zmiany w ofercie kredytowej, najlepiej jest porównać ze sobą oba warianty.

 
Kredyt Dopasowany w banku BPH
opcja nr 1
opcja nr 2
kryterium różnicujące
dowolny cel kredytowania
 kredytu może zostać udzielony tylko na cel mieszkaniowy
korzyść dla kredytobiorcy
obniżenie marży kredytu hipotecznego o 1 pkt. proc.*
obniżenie prowizji za udzielenie kredytu na cel mieszkaniowy do 0 proc. przy jednoczesnym podwyższeniu marży o 0,4 punktu proc.
warunki stawiane przez bank BPH
1) posiadanie przez co najmniej jednego Kredytobiorcę konta osobistego - do wyboru: Kapitalne Konto, Maksymalne Konto lub Sezam Max. 2) zapewnienie wpływów na rachunek z tytułu dochodów zadeklarowanych we wniosku o udzielenie kredytu.
3) przystąpienie do programu Inwestor
klient nie może zostać objęty za pośrednictwem banku ubezpieczeniem od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy lub ubezpieczeniem na życie oraz na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy
* minimalna marża to 2,4 proc.
źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl, BPH


Ponownie w ofercie kredytów hipotecznych BPH znalazł się program Inwestor. Dotyczy on kredytobiorców posiadających polisę na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną - Premium Plan, niezależnie od wybranej opcji kredytu dopasowanego. Przystąpienie do niego musi nastąpić w ciągu najwyżej pół roku od dnia zawarcia umowy kredytowej.

Wówczas bank na czas trwania ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy ubezpieczenia obniża marżę kredytu do poziomu nie niższego niż 1 proc. Po 18 miesiącach utrzymywania ubezpieczenia marża pozostaje na obniżonym poziomie, niezależnie od dalszego trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Podstawowy wariant Kredytu Dopasowanego cechuje się prowizją wynoszącą 2,9 proc. kwoty kredytu. Dla kredytów w rodzimej walucie o wartości nie większej niż 0,5 mln zł istnieje możliwość skorzystania dodatkowych ubezpieczeń, które skutkują obniżeniem prowizji do 0 proc. Szczegóły tych propozycji są dostępne na stronie internetowej tej instytucji finansowej.


Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl