Deutsche Bank: Program inwestycyjny we frankach szwajcarskich

2009-11-16 13:49:38

Deutsche Bank PBC, we współpracy z Franklin Templeton Investments, wprowadza do oferty pierwszy w Polsce program inwestycyjny oparty o tytuły uczestnictwa funduszy w CHF. Program stworzony został z myślą między innymi o posiadaczach kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich.

Produkt ten oparty jest o inwestycje w tytuły uczestnictwa jednego z trzech funduszy w CHF - Franklin Mutual Global Discovery Fund, Templeton Global Bond Fund lub Templeton Global Total Return Fund.
 
Pierwszy z nich- akcyjny, Franklin Mutual Global Discovery Fund, to produkt, który za cel stawia sobie zapewnianie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje głównie w akcje spółek z całego świata. Fundusz może także alokować środki w papiery spółek zaangażowanych w fuzje, przejęcia czy konsolidacje lub przedsiębiorstw będących w trudnej sytuacji finansowej, m.in. będących przedmiotem postępowania upadłościowego lub reorganizacji.
 
Drugi z funduszy- obligacyjny, Templeton Global Bond Fund, to produkt który inwestuje w obligacje rządowe krajów na całym świecie. Jest to oferta dla inwestorów ceniących stabilność przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka. Obligacje światowe oferują możliwość dywersyfikacji wobec innych klas aktywów, gdyż instrumenty dłużne są zwykle w niewielkim stopniu skorelowane z rynkami akcji.
Trzeci z funduszy- obligacyjny, Templeton Global Total Return Fund, to produkt którego założeniem jest osiągnięcie jak najwyższego łącznego zwrotu z inwestycji poprzez lokowanie aktywów w portfel papierów dłużnych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje emitowane przez rządy, instytucje związane z rządem oraz korporacje.
 
Frankowe fundusze programu są zabezpieczone względem waluty bazowej (USD). Tym samym Program oferuje unikalną na polskim rynku możliwość zarabiania we frankach. Uczestnictwo w programie pozwala tworzyć „bufor bezpieczeństwa" przed niekorzystnymi poziomami kursów walutowych poprzez generowanie zysków w walucie w jakiej najczęściej zaciągany jest kredyt mieszkaniowy.
 
Zyski zgromadzone z inwestycji w fundusze dostępne w Programie mogą być wypłacone zarówno w złotych, jak i we frankach szwajcarskich. Kredytobiorca, w razie potrzeby, może w każdej chwili bez żadnych opłat wypłacić zyski z programu bądź zainwestowane środki i przeznaczyć je na spłatę kredytu.
Do Programu Inwestycyjnego Franklin Templeton – Deutsche Bank mogą przystąpić osoby fizyczne, prawne, a także osoby małoletnie. Program jest bezterminowy. Inwestorzy mogą otworzyć równocześnie dowolną liczbę programów.
 
Prowizja za pierwszą wpłatę, w zależności od kwoty inwestycji, wynosi od 2 do 3,5 proc.; za każdą kolejną 1,5 proc. bez względu na jej wysokość.

Aby otworzyć program należy zainwestować co najmniej 2,5 tys. CHF lub 6,8 tys. PLN. Dopłat do Programu można dokonywać dowolnie często (również w innej niż miesięczna częstotliwości), przy czym kwoty każdej dopłaty nie powinny być niższe niż 200 CHF lub 550 zł.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam