Deutsche Bank PBC: rozszerzony Pakiet Ubezpieczeniowy dla produktów hipotecznych

2010-07-06 13:36:55

Deutsche Bank PBC wraz z Towarzystwem Ubezpieczeń EUROPA SA, poszerzył Pakiet Ubezpieczeniowy obowiązujący do momentu ustanowienia hipoteki dla kredytu mieszkaniowego, konsolidacyjnego i pożyczki hipotecznej.

Do dotychczasowego ubezpieczenia kredytu w okresie pomostowym oraz nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych dodano ubezpieczenie spłaty rat na wypadek hospitalizacji Kredytobiorcy.

Z większego zakresu ochrony klienci banku mogą korzystać bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu (standardowym kosztem, zgodnie z warunkami produktów, w których zabezpieczeniem jest nieruchomość, jest marża podwyższona o 1,2 proc. w skali roku do momentu ustanowienia hipoteki).
 
Ubezpieczenie nieruchomości oraz spłaty rat kredytu na wypadek hospitalizacji kredytobiorcy dostępne będzie również po zakończeniu okresu pomostowego i może być kontynuowane aż do momentu całkowitej spłaty zobowiązania. W przypadku pierwszego rodzaju ochrony, suma ubezpieczenia odpowiada wartości nieruchomości określonej w decyzji kredytowej. W razie hospitalizacji kredytobiorcy TU Europa pokrywa spłatę aż do 12 rat zaciągniętego przez niego kredytu hipotecznego.
 
Po zakończeniu okresu pomostowego, w zależności od wyboru zakresu ochrony przez Klienta, jej koszt jest doliczany do marży kredytu i wynosi odpowiednio: 0,6 proc. w skali roku - dla pakietu składającego się z ubezpieczenia spłaty rat kredytu na wypadek hospitalizacji oraz ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych lub 0,14 proc. w skali roku - dla ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.
 

Składki ubezpieczeniowe rozkładane są w czasie poprzez doliczanie ich do miesięcznych rat. Pobierane są automatycznie, kredytobiorca nie musi więc pamiętać o samodzielnym ubezpieczaniu nieruchomości i dokonywaniu cesji z polisy na rzecz banku.

 

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl