Delikatna obniżka spreadu w DnB Nord. Średnie rynkowe bez zmian

2010-10-11 08:51:45

Wrzesień nie przyniósł diametralnych zmian w wysokości spreadów walutowych. Oznacza to, że różnice między cenami kupna i sprzedaży najważniejszych walut obcych (euro, dolar amerykański, frank szwajcarski) w polskich bankach uległy jedynie niewielkim korektom.

W ujęciu procentowym – o dosłownie kilka punktów bazowych wzrósł spread w odniesieniu do waluty Eurolandu oraz pieniądza amerykańskiego i aktualnie oscyluje kolejno w granicach 5,9 proc. i 5,95 proc. Nie zanotowano natomiast zmian w procentowym ujęciu spreadu waluty Szwajcarii – jego wartość to 6,55 proc.
 
Pod kątem kwotowym różnica w kupnie i sprzedaży także stoi w miejscu, i wynosi odpowiednio 24 groszy na euro, 21 groszy na franku szwajcarskim i 19 groszy w przypadku waluty Stanów Zjednoczonych.
 
W polityce obrotu walutami obcymi polskich banków zaszły nieliczne zmiany – bank DnB Nord obniżył stałą procentową wartość spreadu pary EUR/PLN o ok. 0,2 pkt proc., korekty miały miejsce także w przypadku spreadów w Banku Ochrony Środowiska i Raiffeisen Banku, choć akurat ten drugi bank znany jest z ich zmiennej wartości.
 
Na rynku walutowym kontynuowany już od kilku miesięcy „zjazd” dolara wciąż się nie zatrzymał, w ujęciu miesięcznym straciło także w stosunku do naszej rodzimej waluty euro. Są to jednak spadki nieproporcjonalne względem siebie – ważniejsze od aprecjacji złotówki jest to, iż waluta Eurolandu umocniła się względem dolara o ponad 8 proc. Nie daje to nadziei na szybką obniżkę wartości spreadów – do tego potrzebny jest długotrwały spokój na rynku, a walutowe perturbacje amerykańskiego pieniądza dowodzą, że do takiej sielanki jeszcze bardzo długa droga. Banki jeszcze bardzo długo nie poczują się tak pewnie jak przed kryzysem, kiedy spready w ujęciu kwotowym przyjmowały wartości od 10 do 15 groszy.
 
Zmiany poziomu spreadu walutowego wyrażonego w procentach w okresie wrzesień 2007-wrzesień 2010:
 
 
 
 
wrzesień 07
wrzesień 08
październik 09
grudzień 09
styczeń 10
czerwiec 10
wrzesień 10
EUR
3,95%
4,96%
5,96%
5,86%
5,85%
5,65%
5,95%
CHF
4,52%
5,25%
6,51%
6,39%
6,53%
6,32%
6,55%
USD
4,11%
4,82%
5,94%
5,86%
5,86%
5,71%
5,95%
 
 
Zmiany poziomu spreadu walutowego wyrażonego w groszach w okresie wrzesień 2007- wrzesień 2010:
 
 
 
wrzesień 07
wrzesień 08
październik 09
grudzień 09
styczeń 10
czerwiec 10
wrzesień 10
EUR
0,15 zł
0,17 zł
0,25 zł
0,25 zł
0,24 zł
0,24 zł
0,24 zł
CHF
0,11 zł
0,11 zł
0,18 zł
0,18 zł
0,19 zł
0,19 zł
0,21 zł
USD
0,11 zł
0,12 zł
0,17 zł
0,17 zł
0,17 zł
0,20 zł
0,19 zł
 
 
Zmiana średniego poziomu kursu spłaty kredytu w danej walucie wrzesień 2007- wrzesień 2010:
 
 
 
wrzesień 09
październik 09
listopad 09
grudzień 09
styczeń 10
czerwiec 10
wrzesień 10
EUR
4,03 zł
4,34 zł
4,30 zł
4,26 zł
4,20 zł
4,11 zł
4,06 zł
CHF
2,66 zł
2,88 zł
2,87 zł
2,85 zł
2,87 zł
3,23 zł
3,14 zł
USD
2,77 zł
2,94 zł
2,89 zł
2,91 zł
2,97 zł
3,42 zł
3,13 zł
 
Comperia.pl
Ekspert Comperia.pl