Czy warto rezygnować z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej?

2008-11-07 00:00:00

W najbliższym czasie chciałabym przekształcić lokatorskie prawo do lokalu w prawo odrębnej własności. Administracja chce, abym przed sporządzeniem aktu notarialnego zadeklarowała czy rezygnuję z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej. Jak powinnam postąpić, aby to było dla mnie najkorzystniejsze? Odpowiada Tomasz Waszczyński, adwokat z Kancelarii Prawnej Grabiński i Wspólnicy.

W najbliższym czasie chciałabym przekształcić lokatorskie prawo do lokalu w prawo odrębnej własności. Administracja chce, abym przed sporządzeniem aktu notarialnego zadeklarowała czy rezygnuję z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej. Jak powinnam postąpić, aby to było dla mnie najkorzystniejsze?

Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej daje prawo wpływu na działania spółdzielni. Członkowie mają prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz - na swój koszt - kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. Członek spółdzielni jest także uprawniony do zaskarżania do sądu uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni ze względu na ich niezgodność z prawem, postanowieniami statutu lub dobrymi obyczajami, albo godzących w interesy spółdzielni lub jej członka.

Osoba, która nie jest członkiem spółdzielni, posiada jedynie prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni jedynie w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że spółdzielnia jest zobowiązana, na żądanie właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni, przedstawić kalkulację wysokości opłat. Osoba taka może kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponosi ona opłaty w dotychczasowej wysokości, a ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni.

W związku z tym, jeśli jest Pani zainteresowana uczestnictwem w życiu spółdzielni, to nie powinna Pani rezygnować z członkostwa. Jeśli nie zamierza Pani uczestniczyć, a co za tym idzie, w pewnym stopniu współdecydować o działaniach spółdzielni, rezygnacja nie będzie miała większego wpływu na Pani sytuację.

Tomasz Waszczyński

Masz pytanie do prawnika, pisz na adres: prawnik@comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam