Czy pieniądze na lokacie są bezpieczne?

2012-07-19 09:24:00

W ostatnim czasie sporo mówi się o tym, że w niektórych instytucjach czy firmach finansowych ulokowane środki nie są do końca bezpieczne, i w razie oszustw czy upadku spółki mogą one po prostu przepaść. A jak jest z pieniędzmi w bankach? Czy istnieje jakieś zagrożenie, że można stracić swoje oszczędności?

Czy pieniądze w banku są bezpieczne?
Na potęgę korzystamy z usług banków, na kontach osobistych, oszczędnościowych czy lokatach trzymamy oszczędności swojego życia. Czy są one tam jednak bezpieczne? Czy w razie ewentualnego upadku banku da się odzyskać swoje pieniądze? Odpowiedź na te pytanie jest twierdząca. Między innymi w tym właśnie celu, gwarantowania oszczędności Polaków, działa tzw. Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Jednym z nadrzędnych zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest zwrot pieniędzy zdeponowanych w danym banku w sytuacji, gdy ten nie jest już tego w stanie zrobić, czyli w przypadku upadłości. W systemie gwarantowania środków pieniężnych znajdują się obowiązkowo wszystkie banki, które otrzymały licencję Komisji Nadzoru Finansowego (dotyczy to także banków spółdzielczych).

Gwarancji podlegają środki ulokowane nie tylko na lokatach, ale też kontach osobistych, i oszczędnościowych; nie tylko w polskich złotych, ale także w walutach obcych.

Ile odzyskam?
Co prawda oszczędności gwarantowane są tylko do określonej wysokości, ale na szczęście jest ona na tyle duża, że większość Polaków bez problemu odzyska wszystkie swoje pieniądze. Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym całkowitą gwarancją (100 proc.) objęte są środki pieniężne do wysokości 100 tys. euro, a więc ok. 420 tys. zł.

Co prawda ta wysokość limitu gwarancji dotyczy kwot zdeponowanych na wszystkich produktach (a więc łącznie np. na koncie i kilku lokatach), ale za to tylko w obrębie jednego banku. W innym banku także można ulokować ponad 400 tys. zł, aby całość oszczędności była bezpieczna. Innymi słowy - gdyby ktoś miał np. dziesięć lokat wartych po 300 tys. zł każda, w dziesięciu różnych bankach, to choćby i wszystkie upadły, odzyska swoje 3 mln zł.

Jak wygląda procedura?
Kiedy, w razie upadłości banku, zdeponowane w nim środki wrócą do właścicieli? Klienci powinni otrzymać zwrot środków w okresie 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku oraz wystąpienia do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Datę tę wskazuje Komisja Nadzoru Finansowego. W szczególnych przypadkach oczekiwanie może wydłużyć się do 30 dni.

Środki można odebrać w gotówce lub składając dyspozycję przelewu w podanym przez BFG terminie i miejscu. Jeśli klient nie stawi się w tym czasie, środki będą czekały na niego jeszcze przez 5 lat. W takim przypadku odbioru pieniędzy można dokonać w biurze Bankowego Funduszu Gwarancyjnego po wypełnieniu odpowiedniego wniosku.

W banku bezpiecznie
Reasumując, jeśli klient nie ulokuje w jednym banku kwoty większej niż równowartość 100 tys. euro, może spać spokojnie, bo jego środki są bezpieczne w stu procentach. Między innymi w tym tkwi różnica między bankami a tzw. parabankami czy firmami finansowymi. Z jednej strony te drugie oferują często dużo atrakcyjniejsze lokaty niż banki, z drugiej ulokowane u nich środki nie podlegają gwarancjom. Warto mieć to na uwadze decydując się na ich usługi. Autor: Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Mikołaj Fidziński