Czy kredyty hipoteczne w walutach obcych są jeszcze dostępne?

2012-03-23 13:02:17

Zaledwie 3 lata temu ponad 75 proc. kredytów hipotecznych było udzielanych we franku szwajcarskim. Dziś taki sam procent klientów zaciąga zobowiązania w złotym. Comperia.pl sprawdza, gdzie można się jeszcze ubiegać o kredyt w walucie obcej.

Od franka do złotego

W okresie ostatnich 3 lat zarówno oferta banków, jak i preferencje klientów diametralnie się zmieniły. Podczas gdy jeszcze kilka lat temu największym powodzeniem wśród kredytobiorców cieszył się frank szwajcarski, dziś tylko 5,7 proc. wartości nowo udzielanych kredytów stanowią te w popularnym wcześniej franku.

Regulacje, regulacje

Zmiana oferty banków oraz preferencji klientów została wymuszona kolejnymi regulacjami Komisji Nadzoru Finansowego. Wydane rekomendacje, mające na celu obniżenie ryzyka po stronie banków, właściwie oznaczały wycofanie kredytów walutowych z oferty. Dziś tylko nieliczne banki zostawiły kredyty hipoteczne w walutach obcych w swojej ofercie, ale i te charakteryzują się rygorystycznymi warunkami.

Wspomniane rekomendacje S (wraz z późniejszymi nowelizacjami) czy rekomendacja T z ostatnich lat zalecają bankom aby klient spłacał kredyt w walucie, w jakiej uzyskuje dochody. Ponadto klienci na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów walutowych nie powinni przeznaczać więcej niż 42 proc. dochodów netto. I wreszcie wprowadzają bardzo restrykcyjne zalecenia odnośnie sprawdzania zdolności kredytowej osób zadłużających się w walutach obcych.

To wszystko sprawiło, że banki, nie chcąc narażać się regulatorowi rynku, zaczęły wycofywać się z kredytów walutowych.

Gdzie po kredyt walutowy?

Mimo świadomości ryzyka walutowego i presji Komisji Nadzoru Finansowego, część banków cały czas oferuje kredyty hipoteczne w euro, a nawet we franku szwajcarskim. Niestety w niektórych przypadkach oferta jest skierowana tylko do zamożnych klientów.

Banki udzielające kredytów w EUR i CHF
Kredyty w EUR
Alior Bank
Bank Zachodni WBK
Bank Ochrony Środowiska
Deutsche Bank
Getin Noble Bank
mBank
MultiBank
Nordea Bank
Polbank
Bank Pekao SA
Raiffeisen Bank
Kredyty w CHF
Nordea Bank
Źródło: Porównywarka finansowa Comperia.pl

Euro w ofercie, ale dla nielicznych

Choć 11 banków nadal ma w ofercie kredyty w europejskiej walucie, nie oznacza to, że każdy klient bez problemu taki kredyt uzyska.

W Banku Ochrony Środowiska, Alior Banku i Banku Pekao SA aby uzyskać kredyt w euro należy uzyskiwać dochody w tej walucie.

Inną barierą jest minimalna wysokość dochodów netto osób ubiegających się o kredyt walutowy. W Alior Banku rozmowy zaczynają się dopiero od zarobków miesięcznych netto na poziomie 15 tys. zł (około 21,5 tys. zł brutto), a więc blisko sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2012 roku.

W przypadku Deutsche Banku oraz Getin Banku minimalny dochód wynosi 4 tys. zł netto. Polbank wymaga dochodów na poziomie 10 tys. zł, a Nordea Bank (w przypadku kredytów w EUR) 12 tys. zł.
Jeśli zaś chodzi o kredyty w CHF, 22 marca Nordea Bank wydał oświadczenie, że są dostępne, ale jedynie dla osób posiadających znaczne rezerwy finansowe. Jakie? Tego już bank nie określił.

Brać czy nie brać?

Kredyty walutowe wciąż są tańsze, głównie ze względu na relatywnie niskie stopy procentowe utrzymujące się w strefie euro oraz Szwajcarii. Dzięki temu na niskim poziomie pozostają również międzybankowe stopy procentowe, co bezpośrednio wpływa na niskie oprocentowanie kredytów w euro czy franku szwajcarskim.

Rata i oprocentowanie kredytu hipotecznego
Waluta
PLN
EUR
CHF
Najniższe oprocentowanie na rynku
5,94 proc.
2,90 proc.
3,64 proc.
Najniższa rata na rynku
1191,40 zł
888,73 zł
980 zł
Źródło: Porównywarka finansowa Comperia.pl

Warto jednak pamiętać, że zarówno kurs walutowy jak i stopy procentowe w ciągu 20-30 lat spłacania kredytu mogą ulegać znacznym wahaniom. Fakt, iż dziś kredyty walutowe wciąż pozostają tańsze w porównaniu z analogicznym kredytem w złotych, nie daje gwarancji, że taka relacja utrzyma się również w przyszłości. Marcin Zienkiewicz
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam