Co aktualnie banki oferują przedsiębiorcom? Raport Comperia.pl

2012-01-26 13:31:32

Aktualna oferta banków skierowana do klientów z segmentu MSP ze średnim obrotem nieprzekraczającym 5 mln złotych nie odbiega mocno od oferty, jaka była dostępna trzy miesiące temu. Stabilne zachowanie banków w tym aspekcie można tłumaczyć brakiem znaczących zmian zarówno w gospodarce, jak i w samych produktach bankowych.

Podobnie jak w ubiegłym kwartale, klienci mogą liczyć na zwolnienia z opłat pobieranych z tytułu prowadzenia rachunków firmowych. Aby jednak taka sytuacja mogła zaistnieć, firma musi spełnić określone warunki. Najczęściej jest to wymóg utrzymywania na rachunku określonego salda, wymagana kwota wynosi od 2 tys. zł w Citi Handlowym do nawet 40 tys. zł w Raiffeisen Bank Polska. Kolejna sprawa to konieczność dokonania określonej liczby transakcji z rachunku firmowego lub przy użyciu karty. Sytuacja taka nie oznacza jednak, że na rynku nie istnieją instytucje, które całkowicie zrezygnowały z pobierania opłaty za prowadzenie konta. Wręcz przeciwnie, na takie ustępstwa można liczyć np. w ING Banku Śląskim, mBanku, Banku Millennium czy Alior Bnaku. Oczywiście, zależy to od wybranego przez klienta pakietu lub rodzaju rachunku.

Jeśli chodzi o oprocentowanie kredytów i pożyczek dla firm, to większość instytucji nadal stosuje starą zasadę, czyli połączenie wybranej stopy rynkowej WIBOR, LIBOR, EURIBOR i marży banku. O ile na tą pierwszą część klient nie ma wpływu, o tyle ta druga często jest tematem indywidualnych negocjacji z daną instytucją. W zależności od banku oraz rodzaju zobowiązania (kredyt w koncie lub kredyt inwestycyjny), firmy z segmentu MSP mogą liczyć na marżę w wysokości od 1 do nawet 6 proc. Podobnie sprawa wygląda, jeśli przeanalizujemy prowizje za udzielanie takich kredytów. W większości przypadków przyjmuje ona wartości od 0 do 5 proc. Średnia rynkowa jednak wynosi około 2 proc. Należy jednak pamiętać, że często jest ona ograniczona jakąś kwotą minimalną np. 2 proc. nie mniej niż 200 zł.

Przyglądając się bliżej produktom oszczędnościowym przeznaczonym dla małych i średnich przedsiębiorstw widać doskonale, że praktycznie każdy bank ma w swojej ofercie takie depozyty. W zależności od instytucji klienci mogą liczyć m.in. na krótkoterminowe lokaty, a także na coraz bardziej popularne konta oszczędnościowe. Średnie oprocentowanie tych pierwszych waha się, w zależności od kwoty i okresu, od 1,5 do nawet 5 proc., a tych drugich od 2,2 do 5,5 proc., przy czym wyjątek stanowi Bank Ochrony Środowiska oferujący swoim klientom nawet 7 proc., ale dopiero w 6 miesiącu oszczędzania na Koncie Dynamiczna Firma. Przedstawione produkty mają do wypełnienia dwa zadania. Po pierwsze służą do efektywnego pomnażania pieniędzy przez małe firmy, a po drugie pozwalają w odpowiedni sposób zarządzać płynnością tych podmiotów. Wiadomo bowiem, że prowadząc firmę nie można sobie pozwolić na zamrażanie środków na dłuższy okres.

Patrząc całościowo na rynek produktów bankowych przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw w IV kw. w odniesieniu do III kw. ubiegłego roku można stwierdzić, że w segmencie tym panowała stabilizacja. Brak znaczących zmian w opłatach za konta, kosztach kredytów a także oprocentowaniu depozytów spowodowały, że podmiot aktualnie szukający najlepszego banku dziś znajdzie podobne warunki do tych, jakie panowały jeszcze trzy miesiące temu.

Pełne zestawienie oferty dla sektora MSP znajduje się tutaj. Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl