Cenne bezpieczeństwo, czyli ile kosztuje spokój

2015-04-08 09:51:00

Każdy posiadacz nadwyżek finansowych marzy o takim ich ulokowaniu, aby przyniosły one jak najwyższą stopę zwrotu. Niestety takie podejście jest dość ryzykowne, gdyż może spowodować utratę części lub w skrajnych wypadkach nawet całości posiadanych oszczędności. Co jednak w przypadku, gdy klientowi ponad wysoki zarobek bardziej zależy na bezpieczeństwie wpłaconych środków? Gdzie w takim wypadku powinien ulokować swoje pieniądze?

Na rynku funkcjonuje wiele instrumentów służących do bezpiecznego pomnażania pieniędzy. Do tych najbardziej znanych zaliczamy między innymi lokaty terminowe oraz konta oszczędnościowe. Produkty te nie dość, że są dostępne niemal w każdym banku, to jeszcze środki na nich zgromadzone podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do równowartości kwoty 100 tys. euro.

Oprocentowanie lokat i kont szoruje po dnie…Na skutek ostatnich obniżek stóp procentowych dokonanych przez NBP oprocentowanie produktów oszczędnościowych pozostawia wiele do życzenia. Przykładowo, parametr ten dla rocznej lokaty na kwotę 5 tys. złotych wynosi dziś średnio 1,67 proc. Mowa oczywiście o wartości wyrażonej w skali roku.

Owszem, na rynku można obecnie znaleźć produkty oferujące 4 i więcej procent, ale są to przede wszystkim instrumenty promocyjne, które można założyć tylko jeden raz. Przykładami takich produktów są chociażby db Lok@ta w Deutsche Banku, Lokata Start w Meritum Banku czy Lokata Happy w Idea Banku.

Niewiele lepiej jest w kontach oszczędnościowych, w przypadku których średnie oprocentowanie wynosi 1,78 proc. w skali roku. Podobnie jak w lokatach, tak i tu można znaleźć bardziej atrakcyjne rozwiązania, ale bardzo często wysokie oprocentowanie obowiązuje wyłącznie przez pewien okres czasu.

To może obligacje?

Alternatywą do wymienionych produktów jest ulokowanie swoich pieniędzy w obligacjach skarbowych. Papiery te oferują nawet większe bezpieczeństwo niż instrumenty wymienione powyżej (ich gwarantem jest w końcu Skarb Państwa), a ich oprocentowanie również wygląda zachęcająco.

W zależności od wybranego rodzaju wynosi ono:

- 2,00 proc. dla instrumentów dwuletnich i jest stałe w całym okresie,

- 2,10 proc. dla papierów trzyletnich w pierwszym okresie (6 m-cy), a w pozostałych jest liczone jako iloczyn WIBOR 6M x marża równa 1,

- 2,30 proc. dla instrumentów czteroletnich w pierwszym okresie (1 rok), a w pozostałych 1,25 proc. + stopa inflacji,

- 2,50 proc. dla dziesięcioletnich w pierwszym okresie (1 rok), a w pozostałych 1,50 proc. + stopa inflacji.

Podsumowanie

Osoby zainteresowane bezpiecznym pomnażaniem oszczędności znalazły się obecnie w dość trudnej sytuacji - niskie jest oprocentowanie lokat, kont i obligacji. Taka sytuacja wynika z obniżek stóp procentowych dokonanych przez NBP w ostatnim czasie oraz z pewności odzyskania ulokowanych w tych instrumentach pieniędzy. Co jak co, ale trudno sobie obecnie wyobrazić bankructwo jakiegoś banku czy też całego kraju.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk