BOŚ: trzyletnia prolongata

2009-03-19 00:00:00

Bank pozwala odroczyć spłatę raty kapitałowej kredytu. Nowa oferta skierowana jest do osób, które mogą mieć problemy ze spłatą rat.

Klienci mogą odroczyć termin spłaty części kapitałowej raty maksymalnie o 3 lata. Dzięki temu miesięczne obciążenie domowego budżetu, czyli rata kredytu może zmniejszyć się nawet o połowę.

Jedynym warunkiem, który może ograniczyć możliwość skorzystania z prolongaty, jest wiek kredytobiorcy. Suma okresu kredytowania i wiek kredytobiorcy nie mogą przekroczyć 70 lat. Możliwe jest ominięcie zapisu, ale klient musi ustanowić dodatkowe zabezpieczenie w postaci cesji na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia na życie.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam