BOŚ promuje pożyczkę gotówkową

2008-03-28 00:00:00

Warunki cenowe kredytu kształtują się poniżej średniej rynkowej. Klient musi wykupić jednak ubezpieczenie: na życie i spłaty kredytu.

BOŚ podniósł maksymalną kwotę kredytu do 80 tys. zł, a spłatę kredytu do 60 miesięcy. Minimalna kwota pożyczki to 1 tys. zł. Bank zapewnia, że kredyt nie obciąży domowego budżetu, bo raty są bardzo niskie. Na stronie internetowej banku znajdziemy informację, że miesięczna rata to tylko 20,58 zł. To prawda, ale pod warunkiem, że skorzystamy z kredytu o skrajnych parametrach, a więc z najniższej kwoty kredytu 1 tys. zł i najdłuższego okresu kredytowania - 5 lat. Ponadto do wyliczenia przykładowej raty bank przyjął marżę kredytu na poziomie 3,5 pkt proc., czyli zarezerwowaną dla klientów posiadających konto w BOŚ od co najmniej 5 lat.

Ile zapłacimy w rzeczywistości, zależeć będzie od waluty kredytu, okresu kredytowania i od stażu klienckiego w banku. Pożyczka udzielana jest w złotych oraz w euro i dolarach. Oprocentowanie oparte jest o sześciomiesięczne stawki WIBOR, LIBOR i EURIBOR (w zależności od waluty kredytu) powiększone o marżę banku, która standardowo wynosi 6 pkt proc. (kredyt do 12 miesięcy) i 7 pkt proc. (kredyt od roku do pięciu lat). Kredyt w złotych na 12 miesięcy dla nowego klienta oprocentowany więc będzie 12,4 proc., a rozłożony na dłużej  - 13,4 proc.
Dla klientów posiadających konto w BOŚ od co najmniej 6 miesięcy do 2 lat marża pomniejszona jest 10 proc. stawki podstawowej. Mając rachunek od 2 do 5 lat zapłacimy o 25 proc. marży mniej, a powyżej 5 lat - połowę stawki podstawowej. Do tego klient musi zapłacić 2 proc. prowizji, nie mniej niż 50 zł.

Wysokość oprocentowania i prowizji w BOŚ kształtuje się więc poniżej średniej dla rynku. Trzeba jednak pamiętać o dwóch obowiązkowych ubezpieczeniach: na życie i spłaty kredytu. Stawka za polisę na życie wynosi 0,015 proc. kwoty kredytu, a za ubezpieczenie spłaty 0,125 proc. i jest pomnożona przez liczbę miesięcy spłaty kredytu. W ten sposób wyliczony koszt ubezpieczenia doliczany jest do kwoty kredytu.

Warto też wiedzieć, że kwota kredytu 80 tys. zł nie jest na rynku ewenementem. Kilka banków (Polbank, Raiffeisen Bank, Fortis Bank i PKO BP) udziela kredytów gotówkowych powyżej 100 tys. zł.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl