Bierzesz kredyt gotówkowy to uważaj

2012-01-31 09:49:43

Dzięki wejściu w życiu nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim, kredytobiorcy mają łatwiejszy dostęp do pełnej informacji o kosztach kredytu. Warto jednak pamiętać, że żaden zapis prawny nie zastąpi uwagi i rozwagi przy zaciąganiu zobowiązania.

Już od ponad miesiąca banki muszą dostosowywać się do zapisów znowelizowanej ustawy o kredycie konsumenckim. Jednym z obowiązków, jakie dokument nakłada na kredytodawców (i pośredników kredytowych), jest konieczność przedstawienia zainteresowanemu klientowi formularza informacyjnego z wyszczególnionymi wszystkimi parametrami kredytu. W dokumencie muszą znaleźć się zatem nie tylko tak podstawowe informacje jak np. kwota kredytu, wysokość prowizji i oprocentowania czy czas obowiązywania umowy, ale także m.in. rzeczywista stopa procentowa (uwzględniająca wszystkie koszty kredytu), koszty związane z zawarciem umowy, skutki zwłoki w płatnościach rat, warunki przedterminowej spłaty kredytu, a nawet informacja o obowiązku zawarcia dodatkowej umowy np. o ubezpieczenie, oraz jego koszcie. Kredytobiorca ma także prawo (zapisane rzecz jasna w formularzu) do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu umowy o kredyt. Kształt formularza informacyjnego jest ujednolicony przez ustawę, więc w każdym banku wygląda on tak samo. To także znaczne udogodnienie - posiadając bowiem kilka takich dokumentów z różnych instytucji klient może bowiem łatwo, rubryka po rubryce, analizować na spokojnie kilka ofert, i wybrać tę najlepszą.

Ustawa o kredycie konsumenckim dokładnie klaruje także jakie informacje powinny znaleźć się już w umowie kredytowej. Są to podobne informacje co w formularzu informacyjnym. Co więcej, jeśli zdaniem kredytobiorcy jego umowa jest niezgodna z literą ustawy o kredycie konsumenckim, ma prawo wnioskować o anulowanie kredytu, i oddać pożyczone środki bez odsetek.

Podstawowym celem Ustawodawcy wcale nie było ulżenie polskim kredytobiorcom, i nałożenie jakichś ograniczeń na prowizje czy opłaty kredytowe. Klient musi zostać po prostu kompleksowo poinformowany za co i ile ma płacić. Dlatego tak istotna jest uważna lektura i analiza formularza informacyjnego, a także umowy kredytowej przed jej podpisaniem. Z każdą wątpliwością i z każdym pytaniem należy zwracać się do kredytodawcy - w banku żadne pytanie nie jest głupie, chodzi wszak o pieniądze klienta.

Decyzja o kredycie powinna być przemyślana. Należy pamiętać, że choć banki zachwalają w reklamach kredyty o nieraz zaskakująco niskich oprocentowaniach, to często są to warunki tylko dla najlepszych klientów. Czasem w celu uzyskania promocyjnych warunków trzeba skorzystać z oferty ubezpieczenia, które zupełnie nie będzie potrzebne. Co więcej - jego koszty mogą mieć spory wpływ na ogólną ocenę atrakcyjności kredytu. Tym bardziej że nie są one uwzględnione w stopie rzeczywistego oprocentowania kredytu, jako że nie jest on wszak bezpośrednim kosztem kredytowym. Dlatego tak ważna jest dokładna analiza warunków kredytu, w czym z pewnością pomocny będzie formularz informacyjny oraz rozmowa z bankowcem.Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam