Bez rewolucji, czyli kredyty nadal tanie

2016-04-06 08:20:00

Na zakończonym przed chwilą posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła ogłaszane przez siebie stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Tym samym podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego (stopa referencyjna) będzie wynosiła nadal 1,50 proc. Co ciekawe, ostatnio parametr ten zmienił się ponad rok temu.

Posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej należą do jednych z najważniejszych wydarzeń polskiego rynku finansowego. To od wyników obrad tego organu zależy bowiem cena pieniądza na rynku międzybankowym, a co za tym idzie oprocentowanie lokat i kredytów oferowanych przez banki. Warto jeszcze zauważyć, że choć członkowie Rady spotykają się praktycznie co miesiąc, to ostatnia decyzja dotycząca zmiany stóp procentowych została podjęta w marcu 2015 roku. Wtedy to byliśmy świadkami obniżki tego parametru o 50 pkt. bazowych.

Dokładny wykres wszystkich stóp ogłaszanych przez NBP wygląda tak:

Stopy procentowe NBP

Wykres wygenerowany przez Comperia Analytics

Jak stopy wpływają na lokaty?

Obniżki stóp procentowych powodują, że banki obcinają oprocentowanie depozytów bankowych. Przykładowo, średni odczyt tego parametru dla rocznej lokaty na 10 tys. złotych wynosi dziś 1,44 proc., podczas gdy jeszcze dwa lata temu oscylował on w granicach 2,50 proc.

Średnie oprocentowanie lokat

Wykres wygenerowany przez Comperia Analytics

Taka sytuacja sprawia, że osoby posiadające nadwyżki finansowe znalazły się obecnie w bardzo trudnej pozycji - muszą one lokować swoje pieniądze na nisko oprocentowanych produktach, albo szukać bardziej ryzykownych instrumentów.

Jak stopy wpływają na kredyty?

Niskie stopy procentowe obowiązujące obecnie w Polsce oddziałują natomiast pozytywnie na portfele osób spłacających kredyty hipoteczne. Spadające oprocentowanie tych zobowiązań sprawia, że miesięczne obciążenie związane z ich spłatą jest dziś dużo niższe niż kilka lat temu. Przykładowo, rata 30-letniego kredytu na kwotę 300 tys. złotych zaciągniętego w styczniu 2009 roku wynosi obecnie 1481 złotych, a jeszcze trzy lata temu przyjmowała ona wartość 1757 złotych. Tym samym dzięki obniżkom stóp przeprowadzonym w tym okresie przez NBP, przeciętny kredytobiorca oszczędza miesięcznie 276 złotych.

Podsumowanie

Najbliższe kilka miesięcy nie powinno przynieść zmian w obecnie prowadzonej polityce pieniężnej. Ujemne odczyty wskaźnika inflacji (-0,9 proc. w marcu br.) oraz względnie stabilny wzrost gospodarczy będą działały stabilizująco na zachowanie Rady i decyzje podejmowane przez ten organ.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam