Bankowy leasing

2013-08-12 17:51:49

Usługa leasingu jest oferowana przez różne podmioty gospodarcze, przede wszystkim przez instytucje finansowe. Spośród tych ostatnich coraz bardziej konkurencyjne stają się spółki wydzielone specjalnie w tym celu ze struktury banków. Bankowy leasing jest sporą szansą dla firm na pozyskanie aktywów potrzebnych dla rozwijania działalności gospodarczej, bez uruchamiania kredytów.

Leasing na polskim rynku pojawił się po 1989 roku, kiedy to masowo zachodnie produkty bankowe opanowywały nasz rynek finansowy. Zaczerpnięte z języka angielskiego pojęcie leasing oznacza wynajęcie, dzierżawę. To, niesłusznie mylona z kredytem bądź pożyczką, umowa pomiędzy leasingodawcą, a leasingobiorcą. Polega na wynajmowaniu przez finansującego (leasingodawcę) określonej rzeczy leasingobiorcy, na skutek czego ten drugi nabywa prawa do korzystania z przedmiotu leasingu na pewien, dokładnie określony w umowie czas.

Przypomnijmy, że leasing jest formą nabywania, szczególnie przydatną firmom i innym podmiotom gospodarczym, bowiem dzięki niemu następuje zmniejszenie kwoty podatku dochodowego. Jest czymś w rodzaju „tarczy podatkowej”, ponieważ comiesięczne raty, kolokwialnie mówiąc, „wrzucamy w koszty”. Bankowy leasing dotyczy głównie pojazdów lub sprzętu - potrzebnych przy prowadzeniu przedsiębiorstwa. Jego pozycja i popularność wiąże się z faktem rozwoju firmy bez wkładu w to ogromnego kapitału.

Leasing ma ogromną przewagę nad zwykłym kredytem m.in. dzięki łatwej i szybkiej procedurze uzyskania. Problem zabezpieczenia, częsty podczas starania się o kredyt, w tym przypadku nie istnieje. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, sam przedmiot leasingu jest najlepszym zabezpieczeniem, w przypadku niepłacenia zostaje on nam odebrany.

Powróćmy jeszcze na moment do miesięcznych rat. Bankowy leasing przewiduje, że kwoty podatku dochodowego ulegają wahaniom, stąd udogodnienie w postaci sezonowości rat, dzięki którym wysokość naszych zaliczek na rzecz podatku dochodowego jest jednostajna. W ramach leasingu niejednokrotnie uzyskamy propozycję atrakcyjniejszego ubezpieczenia, niż to które wykupilibyśmy u agenta.

Dodatkowym plusem jest możliwość jego wliczenia w raty. Banki oraz specjalizujące się w leasingu firmy współpracują z większością komisów i autoryzowanych salonów samochodowych, stąd uzyskanie konkretnej oferty nie stanowi problemu dla klienta.

Paweł Puchalski
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl