Bankomaty - wrzesień 2008

2008-09-18 00:00:00

Dostęp do bezpłatnych bankomatów staje się w Polsce coraz bardziej powszechny. Klienci coraz większej liczby banków mogą wypłacać za darmo gotówkę z bankomatów oznaczonych logo Euronet, Cash4You, Global Cash oraz Twoja Sieć. Większość banków równolegle buduje i planuje dalszy rozwój własnych sieci bankomatów.

Niekwestionowanymi liderami w kategorii dostępności bankomatów są Raiffeisen Bank, Fortis Bank, ING Bank Śląski oraz Getin Bank. Klienci tych banków (użytkownicy wybranych pakietów lub kont) mogą bezpłatnie korzystać z wszystkich bankomatów na terenie całego kraju, czyli z prawie 13 tys. urządzeń.

Drugie miejsce zajmuje Bank Pocztowy, którego klienci, pomimo jedynie 5 własnych maszyn, mają do dyspozycji ponad 4,2 tys. bankomatów innych banków i sieci zewnętrznych (m.in. Kredyt Bank, PKO BP, Euronet, Cash4You).

Trzecią co do wielkości sieć bezpłatnych bankomatów, liczącą 4029 urządzeń, oferuje Kredyt Bank. Co prawda jedynie 390 bankomatów należy bezpośrednio do Kredyt Banku, jednak Klienci tego banku mogą korzystać z maszyn m.in. sieci Euronet, Cash4You, Global Cash, Banku BPS, Banku BGŻ i Invest-Banku.

W znacznym stopniu z sieci zewnętrznych korzystają również Multibank oraz mBank, które oferują bezpłatny dostęp do gotówki z ok. 3 tys. bankomatów. Również klienci Pekao oraz Banku BPS mogą korzystać bez prowizji z ponad 3 tys. bankomatów na terenie całej Polski.
Najbardziej rozbudowaną siecią własnych bankomatów może się pochwalić PKO BP, którego sieć obejmuje 2266 maszyny. Klienci PKO BP muszą się jednak ograniczać wyłącznie do własnych bankomatów, ponieważ PKO BP nie wykorzystuje zewnętrznych sieci bankomatów.
Liczbę ok. 1,5 tys. bezpłatnych bankomatów oferują wszystkie banki współpracujące z siecią Euronet, która liczy obecnie 1449 urządzeń. Są to m.in. Bank BPH, BZ WBK, Citi Handlowy, Deutsche Bank PBC, Dominet Bank. ING Bank Śląski czy Millennium również współpracują z siecią Euronet, jednak klienci posiadający konta typu standard przy korzystaniu z tych bankomatów obciążani są prowizją wysokości 1 zł.

Osoby często korzystające z bankomatów poza granicami Polski powinny zwrócić szczególną uwagę na oferty banków takich jak mBank, Multibank, Raiffeisen Bank, Fortis Bank (klienci VIP), BZ WBK (karty Visa<30) czy Bank Pocztowy (do końca 2008 r.). Banki te nie pobierają żadnych opłat za korzystanie z bankomatów na całym świecie.

Znaczną liczbę bezpłatnych bankomatów za granicą oferują także Citi Handlowy (sieć Citibanku oraz 7-eleven), Deutsche Bank PBC (sieć Deutsche Bank i Cash Group), Pekao (sieć UniCredit).
Jeśli jesteśmy zmuszeni do skorzystania z bankomatu należącego do sieci nie współpracującej z naszym bankiem musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami. Wysokość prowizji za wypłatę gotówki w kraju waha się od 1,5% do 5%, a przy wypłacie niskiej kwoty prowizja wynosi co najmniej 1 zł - 6,5 zł. W podobnej sytuacji za granicą musimy się liczyć z opłatą na poziomie min. 5 zł - 10 zł.

Analizując liczbę dostępnych bankomatów oraz ewentualne koszty korzystania z tych urządzeń warto zastanowić się również nad paletą usług oferowanych przez banki poprzez ten zautomatyzowany kanał kontaktu z klientem. Najbardziej innowacyjne banki umożliwiają już nie tylko sprawdzenie w bankomacie stanu własnego konta, ale dodatkowo dają możliwość sprawdzenia historii transakcji, dokonania przelewu, dokonania zmiany kodu PIN czy doładowania telefonu komórkowego.

Większość dodatkowych usług jest bezpłatna. Oferowane są one jednak głównie w sieci własnych bankomatów. Nic więc dziwnego, że liderem w dziedzinie usług dodatkowych jest PKO BP, dysponujące siecią ponad 2 tys. własnych bankomatów, spośród których prawie 1 tys. pełni funkcję wpłatomatów. Znaczącą liczbą punktów wpłaty gotówki dysponuje również ING Bank Śląski, który posiada ponad 200 takich urządzeń. Również znaczną liczbę ok. 100 wpłatomatów oferują swoim klientom Multibank oraz Eurobank.

Wzrost wysokości wynagrodzeń pracowników, a także rosnące koszty ich szkolenia są wystarczającymi bodźcami dla banków do wytężenia starań o rozbudowę sieci bankomatów. Zaostrzająca się walka o klienta sprawia, że korzystanie z bankomatów  coraz częściej staje się bezpłatne, a zakres świadczonych przez nie usług stale się poszerza. Większość banków dostrzega potencjał urządzeń umożliwiających zautomatyzowaną obsługę klienta i oprócz rozbudowy własnej sieci, chętnie nawiązuje współpracę z innymi bankami i zewnętrznymi sieciami bankomatów. Podobne trendy zaobserwować można w innych państwach o rozwiniętym sektorze usług bankowych, a więc na pewno jest to krok w dobrym kierunku.

Bartłomiej Samsonowicz
Sylwester Góreczny
Maciej Bednarek
Comperia.pl

 

LICZBA BANKOMATÓW

Bank

Liczba bankomatów własnych

Bankomaty krajowe innych banków (sieci) bez prowizji za wypłatę gotówki

AIG Bank

0

0

Bank BGŻ

346

2080

(w tym: 108 Invest-Bank,
217 Mazowiecki Bank Regionalny,
449 Kredyt Bank,
1306 Bank BPS)

Bank BPH

217

1449 bankomatów sieci Euronet
(+do 18.09. 2 tys. bankomatów Pekao SA)

Bank BPS

1306

1684

(Zrzeszenie GBW, Zrzeszenie MR Banku, Bank BGŻ oraz Kredyt Bank)

Bank Zachodni WBK

865

ok 1400 bankomatów

uzależnione od rodzaju konta posiadanego przez klienta:
Konto Wydajesz&Zarabiasz, Konto24 VIP, Konto24 Prestiż - sieć BZWBK, sieć Cash4You, sieć eCard

Citi Handlowy

163

Euronet 1449;
e-Card 259

Deutsche Bank PBC

76

1449 bankomatów sieci Euronet

DnB Nord

43

0

Dominet Bank

195

1449 bankomatów sieci Euronet

Eurobank

158

0

Fortis Bank

0

wszystkie bankomaty
(dotyczy wypłat dokonanych kartą debetową przez posiadaczy złotych i platynowych kart kredytowych oraz posiadaczy E-pakietu i Pakietu Platynowego Premium)

Getin Bank

54

770 bankomatów BZ WBK,
276 eCard;

wszystkie bankomaty
(dotyczy kart debetowych do konta Optimum Plus)

ING Bank Śląski

667

1449 bankomatów sieci Euronet (dotyczy kart do Konta Direct);

wszystkie bankomaty (dotyczy kart do Konta Komfort i VIP)

Invest-Bank

109

346 bankomatów BGŻ;
350 Kredyt Banku

Kredyt Bank

390

Bank BGŻ - 346
Invest-Bank - 109
Krakowski Bank Spółdzielczy - 48
Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych z nim banków spółdzielczych oznaczonych logo „Twoja Sieć" - 1293
Cash4You - 331
Global Cash - 79
Euronet (w tym bankomaty z logo „Euronet” znajdujące się w placówkach MultiBanku, Lukas Banku i Raiffeisen Banku) - 1433

mBank

0

2927 bankomatów:
Euronet - 1449
eCard - 265
BZ WBK - 865
Cash4you - 359

Millennium

507

1449 bankomatów sieci Euronet (dotyczy kart do Konta Osobistego Premium oraz Klientów Prestige)

MultiBank

123 (bankomaty sieci Euronet w placówkach MultiBanku)

2 927 bankomatów
(Euronet, BZ WBK, Cash4You, eCard)

Pekao

1 893

1 449 bankomatów sieci Euronet

PKO BP

2 266

0

Raiffeisen Bank

0

wszystkie bankomaty

Bank Pocztowy

5

ponad 4200 bankomatów: Kredyt Bank, PKO BP, Cash4You, Euronet

Santander Consumer Bank

0

0

 


WYSOKOŚĆ PROWIZJI

 

Bank

Prowizja za wypłatę gotówki
w bankomatach innych banków (sieci)

Prowizja za wypłatę gotówki
z innych bankomatów za granicą

AIG Bank

4%, min. 6,50 zł

4%, min. 6,50 zł

Bank BGŻ

karty Maestro: 2,5%, min. 5 zł,
karty Maestro dla młodzieży: 2%, min. 5 zł

karty Maestro: 3%, min. 8 zł,
karty Maestro dla młodzieży: 2%, min. 10 zł;

Bank BPH

Posiadacze karty Maestro Sezam Max - bezpłatnie we wszystkich bankomatach na terenie całego kraju. Pozostali klienci - 6 zł, z wyjątkiem klientów z kartą Visa Classic Walutowa (USD) i Silver (PLN) - prowizja 4%, min. 6 zł

2,5%, min. 12 zł
(Visa Classic Walutowa: 4%, min. 12 zł)

Bank BPS

4 zł

2%, min. 10 zł

Bank Zachodni WBK

karty BZWBK: 5 zł,
karty Wydajesz&Zarabiasz: 2 zł

Visa Electron/Maestro, Allekarta, Visa Grono.net, Visa Money, Visa KKS Lech:
3%, min. 10 zł;
karty Wydajesz&Zarabiasz: 2 zł;
Visa Electron>30, Visa Prestiż:
5 zł;
Visa VIP: pierwsze cztery wypłaty miesięcznie 0 zł, każda następna 5 zł

Citi Handlowy

4,99 zł

9,99 zł

Deutsche Bank PBC

Visa Electron:
2%, min. 6 zł

Visa Electron:
2%, min. 6 zł

DnB Nord

3%, min. 4 zł

3%, min. 10 zł

Dominet Bank

5 zł

8 zł + 2% wartości wypłaty

Eurobank

1 zł (karta do Konta online),
3%, min. 4,95 zł (karta do Konta Standard)

5 zł (Konto online),
3%, min. 9,95 zł (Konto Standard)

Fortis Bank

3,90 zł
(nie dotyczy kart zwolnionych z opłaty)

3%, min. 7 zł
(nie dotyczy kart zwolnionych z opłaty)

Getin Bank

2%, min. 5 zł
(nie dotyczy kart zwolnionych z opłaty)

2%, min. 10 zł

ING Bank Śląski

w sieci Euronet: 1 zł (dotyczy kart do Konta Student i Standard);

w innych sieciach: 5 zł (dotyczy kart do Konta Student, Standard i Direct)

3% (dotyczy rachunku w PLN);
3%, min. 7 zł
(dotyczy rachunku w EUR)

Invest-Bank

3,50 zł

3%, min. 10 zł

Kredyt Bank

Visa Electron, Visa Electron Kontakt i Maestro Kontakt -
3%, min. 5 zł,
Visa Electron Student, Visa Electron Junior - 2%, min. 4 zł,
Visa Euro - dwie wypłaty w miesiącu bezpłatne z dowolnych bankomatów, trzecia i następne wypłaty w miesiącu - 2 euro

2%

mBank

5,00 zł

0 zł
(w przypadku transakcji dokonanych za granicą w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, Bank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do 2% wartości transakcji)

Millennium

1 zł (w sieci Euronet),
5 zł (w pozostałych sieciach)

2,5%, min. 9 zł

MultiBank

karty do MultiKonta młodzieżowego, Jestem: 4 zł,
do MultiKonta Ja, My, Aquarius: 5 zł

0 - 10 zł

Pekao

4 %, min. 4,5 zł

4%, min. 4,5 zł

PKO BP

1,5%, min. 5 zł (dotyczy kart PKO Graffiti);
3%, min. 5 zł (dotyczy kart PKO Ekspres)

3%, min. 10 zł (dotyczy kart PKO Ekspres);
1,5%, min. 10 zł (dotyczy kart PKO Graffiti)

Raiffeisen Bank

0 zł

0 zł

Bank Pocztowy

5 zł

0 zł (do końca br.)

Santander Consumer Bank

5 zł
(w bankomatach BZ WBK),
3% min 7 zł
(w pozostałych)

3%, min. 10 zł


USŁUGI DODATKOWE

Bank

Dodatkowe funkcjonalności

Wpłatomaty

Doładowanie telefonu komórkowego

Sprawdzanie stanu konta

Sprawdzanie historii transakcji

Przelewy

Inne

AIG Bank

brak

brak

brak

brak

brak

brak

Bank BGŻ

brak

własne bankomaty - bezpłatnie

własne bankomaty - bezpłatnie

brak

brak

brak

Bank BPH

brak

własne bankomaty - bezpłatnie

własne bankomaty - bezpłatnie

własne bankomaty - opłata 1 zł

brak

zmiana kodu PIN -bezpłatnie dla wszystkich kart
(nie dotyczy kart z mikroproce-
sorem)

Bank BPS

brak

własne bankomaty - bezpłatnie

własne bankomaty - opłata 2 zł

własne bankomaty - bezpłatnie

brak

brak

Bank Zachodni WBK

brak

własne bankomaty - bezpłatnie

własne bankomaty - przy wypłacie z bankomatu: bezpłatnie,
bez wypłaty: opłata 1 zł (nie dotyczy kart Visa VIP - zawsze bezpłatnie)

miniwyciąg (lista 10 ostatnich transakcji) - opłata 1,5 zł we własnych bankomatach
(nie dotyczy kart Visa VIP - zawsze bezpłatnie)

przelew na rachunek karty kredytowej - bezpłatnie

brak

Citi Handlowy

bezpłatna wpłata we własnych wpłatomatach

brak

własne bankomaty - bezpłatnie

własne bankomaty:
wyciąg skrócony - bezpłatnie,
wyciąg miesięczny za dodatkową opłatą

własne bankomaty: wykonanie zleceń stałych - bezpłatnie

własne bankomaty: zmiana numeru PIN, wydrukowa-
nie listy płatności - bezpłatnie

Deutsche Bank PBC

brak

brak

własne bankomaty - bezpłatnie

brak

brak

brak

DnB Nord

brak

własne bankomaty - bezpłatnie

własne bankomaty - bezpłatnie

brak

brak

brak

Dominet Bank

brak

własne bankomaty - bezpłatnie

własne bankomaty: karta Visa - bezpłatnie;
w sieci BZ WBK: wszystkie karty - opłata 1 zł

w sieci BZ WBK -
3 zł

brak

brak

Eurobank

91 wpłatomatów

tak

tak

brak

brak

zmiana numeru PIN karty, założenie/lik- widacja lokaty we wpłatomacie -
bezpłatnie

Fortis Bank

brak

brak

brak

brak

brak

brak

Getin Bank

brak

wszystkie bankomaty - bezpłatnie

wszystkie bankomaty - bezpłatnie

brak

brak

własne bankomaty - zmiana kodu PIN

ING Bank Śląski

221 bezpłatnych wpłatomatów

brak

własne bankomaty - bezpłatnie

brak

brak

brak

Invest-Bank

brak

własne bankomaty - bezpłatnie

brak

brak

brak

brak

Kredyt Bank

10 bezpłatnych wpłatomatów (dotyczy wpłaty na rachunki Ekstrakonto, Konto Oszczędnościowe i Ekstrabiznes)

brak

własne bankomaty - bezpłatnie

378 własnych bankomatów - bezpłatnie (historia 5 ostatnich transakcji)

brak

brak

mBank

54 bezpłatne wpłatomaty

uzależnione od sieci

opłata 1 zł

brak

brak

brak

Millennium

brak

własne bankomaty - bezpłatnie

własne bankomaty: sprawdzenie na ekranie - 0 zł, wydruk salda - 0,50 zł (0 zł dla klientów Prestige)

własne bankomaty: sprawdzenie na ekranie - 0 zł,
wydruk historii - 1,50 zł (0 zł dla klientów Prestige)

własne bankomaty: od 0 zł do 2 zł w zależności od obecnej promocji i typu rachunku

zmiana wysokości limitów dziennych transakcji bezgotówko- wych/wypłat, zmiana kodu PIN - bezpłatnie

MultiBank

100

w zależności od operatora sieci

w zależności od operatora sieci

w zależności od operatora sieci

w zależności od operatora sieci

brak

Pekao

brak

własne bankomaty - bezpłatnie

1 287 bankomatów - bezpłatnie

brak

brak

bankomaty z funkcją depozytową - bezpłatna wpłata

PKO BP

ok. 977 bezpłatnych wpłatomatów

własne bankomaty - bezpłatnie

własne bankomaty - bezpłatnie

własne bankomaty - bezpłatnie

przelewy możliwe w sieci 344 terminali samoobsłu- gowych; prowizja: na rachunki prowadzo- ne w PKO BP - 0 zł, na rachunki prowadzo-ne w innych bankach - 1zł

brak

Raiffeisen Bank

brak

bezpłatnie

bezpłatnie

brak

brak

brak

Bank Pocztowy

brak

bankomaty sieci np. Euronet, PKO BP - bezpłatnie

wszystkie bankomaty - bezpłatnie

brak

brak

brak

Santander Consumer Bank

brak

brak

bezpłatnie w bankoma-tach BZ WBK

bezpłatnie w bankomatach BZ WBK

brak

brak

 

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam