Bancassurance - ubezpieczenia w produktach bankowych

2013-05-15 14:09:35

Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb każdego człowieka. W sferze finansowej doskonale ją zaspokajają produkty ubezpieczeniowe dostępne w bankach. Jakie rodzaje polis można tam spotkać i przed czym one tak naprawdę chronią? Porównywarka finansowa Comperia.pl postanowiła to sprawdzić.

Jeszcze nie dawno instytucje finansowe troszczyły się jedynie o zapewnienie ochrony zgromadzonym przez nie pieniądzom. Obecnie podmioty te wprowadziły dodatkową funkcjonalność – oprócz troski o powierzone środki, dbają również o ich posiadaczy. Zadanie to udało się spełnić dzięki wprowadzeniu do oferty produktów ubezpieczeniowych. Czego można po nich oczekiwać przeciętny klient banku?

Ochrona pieniędzy

Dla prawidłowego wypełnienia tego „zadania” banki wprowadziły do oferty polisy dołączane do kart płatniczych. Zazwyczaj jest to ubezpieczenie karty na wypadek jej nieautoryzowanego użycia przez osobę trzecią np. w sytuacji gdyby została ona skradziona lub zgubiona.

Ochrona dłużnika

Funkcję tę z reguły spełniają dwa rodzaje ubezpieczeń. Pierwsze to ubezpieczenie na wypadek śmierci i/lub całkowitej niezdolności do pracy oraz leczenia szpitalnego jako następstwa nieszczęśliwego wypadku. Drugie z kolei to polisa na wypadek utraty pracy i/lub czasowej niezdolności do pracy.

W tym drugim przypadku to ubezpieczyciel spłaca za kredytobiorcę raty kredytowe (ale uwaga takie „udogodnienie” obowiązuje tylko przez kilka miesięcy - szczegóły są opisane w OWU danego towarzystwa ubezpieczeniowego).

Ochrona w podróży

Zadanie to spełnia dość specyficzny rodzaj polis, często dołączany do kart kredytowych. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa podczas wycieczek turystycznych , czy wyjazdów służbowych poza granice naszego kraju.

Ubezpieczenia tego typu swoim zakresem zazwyczaj obejmują ubezpieczenie bagażu na wypadek zagubienia, zniszczenia lub jego kradzieży, a także ubezpieczenia na wypadek pobytu klienta w szpitalu zagranicznym i pokrycia kosztów takiego leczenia.

Ochrona samochodu…

… a innymi słowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) i autocasco, czyli AC. Część banków, w celu zapewnienia klientom kompleksowej oferty ubezpieczeniowej, wprowadziła do swojej sieci sprzedaży takie właśnie polisy. Dzięki temu klient danej instytucji w jednym miejscu może nie tylko efektywnie zarządzać swoimi finansami, ale także zadbać o swój dom czy samochód.

Analizując przedstawione powyżej przykłady można stwierdzić, że powiedzenie „bezpiecznie jak w banku” nabrało właśnie nowego wymiaru. Instytucje te bowiem nie tylko zajmują się obracaniem, zarządzaniem i ochroną powierzonych im pieniędzy, ale także umożliwiają swoim klientom wykupienie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej. Dzięki takiemu połączeniu funkcjonalności każdy klient instytucji finansowej może poczuć się naprawdę pewnie.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk