Bądź „na Swoim” z Deutsche Bank

2010-10-29 15:19:30

Wachlarz kredytów mieszkaniowych dostępnych w Deutsche Bank został poszerzony o zobowiązania objęte programem Rodzina na Swoim.

Najważniejsze parametry kredytów z dopłatą państwa w Deutsche Bank to: LTV do 100 proc. (choć gdy przekracza 80 proc., to należy uiszczać tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego), prowizja za udzielenie kredytu – 2 proc., i stawki marży i innych prowizji, jak i warunków obniżki ich wysokości, takie same jak w przypadku standardowej kredytowej oferty banku.

„Rodzina na Swoim” to program państwowych dopłat do kredytów zaciąganych przez obywateli. Adresowany jest do małżonków i niektórych osób samotnie wychowujących dziecko. Są także zastrzeżenia co do maksymalnej wielkości mieszkania, do którego „dołoży” się państwo, wymaganej waluty zobowiązania (tylko złotówki) czy choćby faktu, iż ubiegając się o rządowe dofinansowanie nie można użytkować innego preferencyjnego kredytu. Bank Gospodarki Krajowej, a więc jednostka „obsługująca” środki państwa, będzie pomagał w spłacie zobowiązania przez pierwszych 8 lat jego trwania. System wyliczania wysokości dopłat jest zgoła skomplikowany, niemniej powinny one stanowić mniej więcej połowę odsetek od całości obecnego zadłużenia.

Tylko w 2010 roku z programu „Rodzina na Swoim” udzielono prawie 29 tys. zł kredytów, ich liczba systematycznie, z kwartału na kwartał, wzrasta. Te preferencyjne kredyty znajdują się w ofertach większości polskich banków.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam