Aktywnie czy pasywnie

2008-02-07 00:00:00

Inwestować w fundusze powinno się zawsze długoterminowo. Można to jednak robić pasywnie lub aktywnie. Pasywne podejście polega na wyborze odpowiedniego funduszu, kupnie jego jednostek i trzymanie ich bez względu na zmiany koniunktury na rynku

. W długim terminie, kilku czy kilkunastoletnim, strategia taka może przynieść bardzo dobre wyniki nawet w funduszach akcyjnych, mimo głębokich korekt na giełdzie.
Można również inwestować aktywnie, zmieniając fundusze akcyjne i obligacyjne w zależności od koniunktury na rynku. Zamianę jednych jednostek na inne bardzo ułatwiło pojawienie się funduszy parasolowych, w których zmiana strategii nie wiąże się z oprowadzaniem 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych. Dzięki aktywnemu podejściu można wykorzystywać zwyżki na giełdzie, inwestując w fundusze akcyjne lub mieszane, a korekty przeczekać w funduszach obligacji.
Strategia taka może być bardzo opłacalna, ale wymaga wiedzy i wyczucia. Niesie też duże ryzyko. Może się bowiem zdarzyć, że jednostki funduszy akcyjnych sprzeda się, gdy w wyniku korekty stracą już sporo na wartości i odkupi się je później po znacznie wyższych cenach. Trzeba też pamiętać o opłatach, które mogą zjadać część zysków. Niewprawiony inwestor może przez nadmierną aktywność więcej stracić niż zyskać.

Comperia.pl

 

Ekspert Comperia.pl