AIG odracza spłatę kredytów

2008-06-04 00:00:00

Żeby dostać bezpłatne ubezpieczenie na wakacje, trzeba podpisać z AIG Bankiem umowę o kredyt między 2 czerwca a 31 lipca 2008 roku.

W promocji „3 miesiące bez spłat i ubezpieczenie na wakacje gratis” może wziąć udział każdy, kto między 2 czerwca a 31 lipca podpisze umowę o kredyt gotówkowy z opcją spłaty odroczonej o co najmniej 1 miesiąc, ale nie więcej niż 3 miesiące lub też bez opcji odroczonej spłaty pod warunkiem, że kwota pożyczki wynosi co najmniej 6 tys. zł. W promocji biorą udział również osoby, które podpiszą umowę o kredyt ratalny w opcji przesuniętej spłaty o co najmniej 1 miesiąc, umowę o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej lub założą lokatę na co najmniej 6 miesięcy.

Trzeba pamiętać, że w przypadku kart kredytowych bank zawiesza na trzy pierwsze okresy rozliczeniowe obowiązek spłaty wymaganej minimalnej kwoty, ale w tym czasie nalicza wszystkie należne odsetki, opłaty i prowizje. Począwszy od czwartego cyklu rozliczeniowego, klient zobowiązany jest do dokonywania terminowo wymaganych spłat minimalnych. W okresie promocji można oczywiście dokonać dowolnej wpłaty na rachunek karty kredytowej i zmniejszyć w ten sposób zadłużenie i zwiększyć dostępny limit.

Nagrodą w promocji jest objęcie uczestnika promocji bezpłatnym ubezpieczeniem na okres 3 miesięcy. Okres ochrony ubezpieczeniowej liczony jest od następnego dnia po podpisaniu umowy. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje ubezpieczenia kosztów pomocy medycznej, następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu podróżnego, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie i rzeczy i ubezpieczenia sprzętu sportowego.

Na odszkodowanie można liczyć tylko pod warunkiem, że do zdarzenia dojdzie 50 km od miejsca zamieszkania kredytobiorcy. W zależności od rodzaju zdarzenia firma ubezpieczeniowa ustaliła też górny limit odszkodowania (suma ubezpieczenia). Najwyższe dotyczą ubezpieczenia OC w życiu prywatnym (15 tys. zł) i następstw nieszczęśliwych wypadków (5 tys. zł). Jeżeli zgubimy bagaż, zniszczymy lub zgubimy sprzęt sportowy, ubezpieczyciel wypłaci maksymalnie 500 zł.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl