4 395 zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie w MdM w I kwartale

2014-04-16 12:19:00

Program Mieszkanie dla Młodych działa już od 3 miesięcy. Jak podaje Bank Gospodarstwa Krajowego, w tym czasie zaakceptowanych zostało już 4 395 wniosków, na łączną kwotę dofinansowania wkładu własnego w wysokości ponad 98,5 mln zł. Największym zainteresowaniem MdM cieszy się na Mazowszu, Pomorzu i w Wielkopolsce.

100 mln rozdysponowane

Jak wynika z danych udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (bank państwowy „administrujący” program Mieszkanie dla Młodych), w całym pierwszym kwartale 2014 r. banki kredytujące przekazały do BGK 4 395 zaakceptowanych wniosków klientów o dofinansowanie wkładu własnego. Łącznie opiewały one na kwotę ponad 98,5 mln zł. Średnia dopłata do kredytu wyniesie zatem niecałe 22,5 tys. zł.

Co ważne, w marcu zaakceptowano niemal tyle samo wniosków co w lutym - nieco ponad 1 700, na łączną kwotę dofinansowania w wysokości niecałych 40 mln zł. Można zaryzykować więc stwierdzenie, że osoby, które czekały „w blokach startowych” na początek programu Mieszkanie dla Młodych, już złożyły wnioski, i zainteresowanie programem ustabilizowało się.

ZAAKCEPTOWANE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
W PROGRAMIE MDM - dane za I kwartał br.
 Miesiąc
Liczba wniosków zaakceptowanych przez banki
Kwota dofinansowania z zaakceptowanych wniosków
Styczeń 2014
940
20,90 mln zł
Luty 2014
1740
37,87 mln zł
Marzec 2014
1715
39,77 mln zł
ŁĄCZNIE
4395
98,54 mln zł
źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Znacząco wzrosła natomiast liczba podpisanych umów kredytowych. W pierwszych dwóch miesiącach było ich niespełna 600. W marcu przybyło niemal 1 500. Łącznie w programie Mieszkanie dla Młodych zawarto w pierwszym kwartale br. 2 082 umowy kredytowe. Zaledwie 22 z nich dotyczą nabycia domu jednorodzinnego, pozostałe przyznano na zakup lokalu mieszkalnego.

Tylko co ósma złotówka z już zaakceptowanych dofinansowań nie zostanie wypłacona w 2014 r. Z uznanych już wniosków 12 mln zł finansowego wsparcia zostanie wypłacone w 2015 r., a 180 tys. zł w 2016 r. W bieżącym roku już „zaklepano” ponad 86 mln zł dofinansowania. Z pewnością zatem nie uda się rozdysponować kwoty 600 mln zł, które przewidziano w Funduszu Dopłat na dofinansowania w 2014 r. Niewykorzystany limit nie przechodzi niestety na następne lata. W 2015 r. w Funduszu Dopłat przewidziano 715 mln zł.

ZAAKCEPTOWANE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE W PROGRAMIE MdM wg daty wypłaty wsparcia
Rok
Liczba wniosków
Kwota dofinansowania
Kwota w Funduszu Dopłat na dany rok
2014
3864
86,33 mln zł
600 mln zł
2015
523
12,03 mln zł
715 mln zł
2016
8
0,18 mln zł
730 mln zł
2017
0
0 zł
746 mln zł
2018
0
0 zł
762 mln zł
źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Gdzie i kto korzysta najbardziej?

Jak podaje BGK, największym zainteresowaniem Mieszkanie dla Młodych cieszy się w województwach: mazowieckim, pomorskim i wielkopolskim. Tak złożono połowę ze wszystkich wniosków o dofinansowanie. Spośród miast wojewódzkich, najwięcej wniosków złożono w Warszawie i Gdańsku.

Ponad połowę (55 proc.) z małżeństw, które złożyły już wnioski o finansowe wsparcie, stanowią pary bezdzietne. Wśród osób samotnych odsetek ten jest znacznie wyższy, i wynosi 94 proc. Warto przypomnieć, że te osoby otrzymają dofinansowanie niższe o jedną trzecią w porównaniu do beneficjentów wychowujących przynajmniej jedno dziecko.

Mikołaj Fidziński
Comperia.pl
 

Mikołaj Fidziński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam