Mąż pracuje za granicą? To nie przekreśla szans na 500 plus

2019-12-16 12:55:45

500 plus to program dostępny wyłącznie dla rodzin zamieszkujących w Polsce. Warunku tego nie muszą jednak spełniać oboje rodziców. Jeśli tylko żona lub tylko mąż pracuje za granicą, prawo do świadczenia 500 plus nie przepada. Chyba, że podobny zasiłek rodzina pobiera już z innego kraju.

Jeśli cała rodzina mieszka na terenie obcego państwa, nie kwalifikuje się do otrzymywania świadczenia wychowawczego 500 plus z Polski. Tracąc prawo do benefitów dostępnych w ojczyźnie, jednocześnie nabywa uprawnienia do świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawodawstwem kraju, w którym obecnie przebywa.

Samo zameldowanie to za mało

Podstawowym warunkiem do poboru świadczenia z programu 500 plus jest posiadanie faktycznego miejsca zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wystarczy jedynie zameldowanie w kraju.

Prawo do 500 plus można stracić

Wymóg zamieszkania w Polsce musi być spełniany przez cały czas pobierania świadczenia wychowawczego. Jeśli rodzina, która otrzymuje już 500 plus, przeprowadzi się za granicę, traci prawo do świadczenia z chwilą wyjazdu.

Inne kraje też mają swoje 500 plus

Rodzina, która wyemigrowała do innego kraju UE, przestała spełniać kryteria konieczne do otrzymywania świadczeń z Polski, ale zyskała dostęp do świadczeń na dzieci oferowanych przez kraj, do którego się przeniosła.

Na mocy unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obywatel Unii nie może pobierać od kilku państw w tym samym czasie analogicznych świadczeń na te same dzieci.

Gdy rodzice pracują w różnych państwach

Podczas ustalania kraju właściwego do wypłaty świadczenia rodzinnego w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę kraj zatrudnienia rodzica.

Jeśli rodzice pracują w różnych krajach, np. jedno w Polsce, a drugie w Niemczech, czynnikiem decydującym o tym, które z państw będzie wypłacać świadczenie, jest kraj zamieszkania dzieci.

Jeśli kwota świadczenia rodzinnego wypłacana przez państwo, w którym rodzina pobiera świadczenie (np. Belgię, Francję czy Danię), jest niższa od świadczenia, które byłoby przyznane przez drugi kraj (w którym pracuje drugi rodzic lub mieszkają dzieci), kraj ten jest zobowiązany do przyznania dodatku dyferencyjnego, który wyrównuje wartość świadczenia.

Po indywidualne rozstrzygnięcie zgłoś się do wojewody

Od 1 stycznia 2018 r. koordynacją wypłaty świadczeń zajmują się wojewodowie. Jeśli nie masz pewności co do tego, czy przysługuje ci prawo do otrzymywania świadczenia z programu 500 plus, skieruj się bezpośrednio do urzędu wojewódzkiego, który rozpatrzy twoją sprawę w trybie indywidualnym.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam