Tylko co trzeci Polak zostaje w PPK

2019-11-22 14:31:28

Pierwsze dane o partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych prezentują się poniżej oczekiwań PFR. Średnio ok 60% pracowników największych firm korzysta z przysługującego im prawa do wypisania się z PPK. To ponad dwukrotnie więcej niż zakładał PFR przed uruchomieniem programu.

Pierwszy etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych, nad którym czuwał Polski Fundusz Rozwoju (PFR), został formalnie zakończony. Objął pracowników największych firm, czyli takich, które zatrudniają min. 250 osób.

Choć oficjalne informacje PFR o poziomie uczestnictwa w PPK poznamy dopiero za dwa tygodnie, światło dzienne ujrzały już pierwsze dane napływające od podmiotów oferujących PPK. Statystykami dotyczącymi wskaźnika partycypacji pochwaliło się dotychczas pięć instytucji. Wnioski są nieprzychylne pierwotnym założeniom PFR: większość Polaków nie chce oszczędzać w PPK.

Średnio tylko ok 40% pracowników największych firm decyduje się przystąpić do programu. A raczej: w nim zostać, ponieważ zgodnie z obowiązującymi zasadami każdy zatrudniony do PPK zostaje zapisany automatycznie. Jeśli chce zrezygnować, musi wydać pisemne oświadczenie. I to co cztery lata. Po czterech latach od złożenia deklaracji o wypisaniu się z PPK zostanie bowiem zapisany do prograu ponownie – automatycznie.

Z danych przekazanych PAP Biznes przez Allianz TFI wynika, że spośród ok. 100 tys. pracowników zatrudnianych przez 124 przedsiębiorstwa, z którymi towarzystwo zawarło umowy, z PPK zrezygnowało do tej pory ok. 60% osób.

Z PPK prowadzonego przez Skarbiec TFI wypisało się ok. 70% osób spośród ok 8 tys. zatrudnianych łącznie przez 13 dużych firm.

Poziom partycypacji odnotowany przez Investors TFI w 116 firmach zatrudniających ok 100 tys. pracowników osiągnął ponad 35%, co oznacza, że niemal 65% zatrudnionych odmówiło uczestnictwa w PPK.

Szacunki NN Investment Partners TFI zakładają, że oszczędzać w PPK będzie ponad 40% pracowników przedsiębiorstw, z którymi współpracuje towarzystwo. Prawie 60% odstąpiło z tego opcji.

Spośród 150 tys. osób pracujących w łącznie 220 firmach, z którymi nawiązała współpracę AXA, z udziału w PPK zrezygnowało blisko 70% osób.

Pierwotne PFR zakładał, że oszczędzać w PPK będzie 75% ogółu zatrudnionych.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam