Jak napisać oświadczenie po kolizji drogowej?

2019-10-29 13:36:35

Wystarczy chwila nieuwagi i stłuczka gotowa. Zwłaszcza w dużym mieście. Jeśli podczas kolizji nikt nie odniósł obrażeń, a sprawca poczuwa się do odpowiedzialności, nie trzeba wzywać policji, by uzyskać odszkodowanie z OC. Wystarczy spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Wyjaśniamy, co powinien zawierać prawidłowo wystawiony dokument.

Spisanie oświadczenia, w którym sprawca zajścia przyznaje się do winy, a poszkodowany i świadkowie potwierdzają opisany przebieg zdarzenia, nie jest prawnym obowiązkiem, jednak leży w interesie poszkodowanego. Celem oświadczenia jest bowiem usprawnienie procesu dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy kolizji.

Co zawrzeć w oświadczeniu powypadkowym?

Tak na prawdę nie istnieje jeden wzór oświadczenia kierowców o wypadku drogowym. Notatka może zostać spisana własnymi słowami nawet na świstku papieru. By jednak posiadała wartość w oczach ubezpieczyciela, powinien zawierać określony zestaw danych, niezbędnych do identyfikacji sprawcy zdarzenia i strony poszkodowanej oraz zakresu powstałych szkód:

  • imię i nazwisko sprawcy/poszkodowanego
  • adres sprawcy/poszkodowanego
  • rodzaj i datę ważności prawa jazdy sprawcy/poszkodowanego
  • numer polisy OC sprawcy
  • numery rejestracyjne oraz marki samochodów uczestniczących w stłuczce
  • okoliczności zdarzenia (np. pojazd włączał się do ruchu, zmieniał pas ruchu, cofał, zawracał, nie udzielił pierwszeństwa przejazdu)
  • opis szkód powstałych na samochodzie sprawcy oraz samochodzie poszkodowanego (miejsce uderzenia, lista widocznych uszkodzeń)
  • podpisy kierujących pojazdami

Jeśli istnieją naoczni świadkowie zdarzenia, oświadczenie powinno zawierać załącznik, w którym świadkowie potwierdzaliby podpisem przebieg wydarzeń opisanych przez sprawcę wypadku. W celu identyfikacji świadków należy podać co najmniej ich imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy.

Zamiast tylko opisywać, narysuj schemat

Choć opis uszkodzeń pojazdów jest potrzebny, to warto mieć na uwadze, że czasem słowa bywają niejednoznaczne, a nawet mylące. By uniknąć niejasności, warto dołączyć do opisu prosty rysunek auta, w rzucie z góry, na którym strzałkami będzie można precyzyjnie wskazać miejsce uderzenia pojazdów.

Po sporządzeniu oświadczenia, obie strony powinny przeczytać protokół, zwracając uwagę na wszelkie wątpliwości lub niezgodności widniejące w wersji zdarzenia przedstawionej przez drugą stronę. Pochopnie złożony podpis na dokumencie może utrudnić dochodzenie roszczeń poszkodowanego i problemy w ewentualnym "prostowaniu" źle opisanych faktów.

Podstawą ważności oświadczenia powypadkowego jest zgoda obu stron co do przebiegu zajścia i określenia winnych. W przypadku rozbieżności punktów widzenia sprawcy i poszkodowanego nawet w przypadku niewielkiej kolizji warto wezwać policję, by funkcjonariusze sporządzili własną notatkę z miejsca zdarzenia.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam