Co to jest GAP i czy warto je wykupić? O ubezpieczeniach w leasingu

2019-10-07 12:09:24

GAP to dodatkowe ubezpieczenie do autocasco, które zabezpieczy twoje finanse na wypadek kradzieży leasingowanego samochodu lub jego zniszczenia (szkody całkowitej). Czy się opłaca? Wszystko zależy od tego, na ile wycenisz swój spokojny sen.

Jeśli leasingowane auto zostanie skradzione lub rozbite, umowa leasingowa automatycznie wygasa. Nie oznacza to jednak, że leasingobiorca może ot tak przestać spłacać raty. Musi się rozliczyć z finansującym, czyli leasingodawcą. Ten zażąda zwrotu reszty kwoty, jaką wyłożył na zakup pojazdu użyczonego klientowi w ramach umowy.

Dzięki autocasco zadłużenie leasingobiorcy zostanie spłacone w części lub całości (o czym później) przez firmę ubezpieczeniową. Ewentualna nadwyżka zostanie wypłacona do rąk ubezpieczonego.

Podobnie jak w przypadku przedwcześnie spłacanego kredytu, tak i w przypadku rozliczanego przedterminowo leasingu należność będzie obejmowała tylko kapitał pozostały do spłaty. Nie zostanie powiększona o odsetki, które byłyby doliczane do przyszłych rat, gdyby te były płacone dalej, zgodnie z harmonogramem.

Odszkodowanie z AC może nie pokryć zadłużenia

Przyznana przez firmę ubezpieczeniową wysokość odszkodowania jest wyliczana od wartości auta na dzień jego zniszczenia.

Jeśli cena zakupu samochodu wynosiła np. 160 tys. zł, to rozbijając auto po dwóch latach jego użytkowania, strata nie zostanie wyceniona na 160 tys. zł, nawet w przypadku wystąpienia 100-procentowej szkody. Do oszacowania kwoty świadczenia zostanie przyjęta rynkowa wartość 2-letniego pojazdu.

Jeśli korzystający z leasingu zawarł umowę na długi okres, np. 5 lat, wpłacając minimalną opłatę wstępną, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że przy wczesnym wystąpieniu szkody odszkodowanie nie pokryje sumy, która jeszcze pozostała mu do spłaty. Będzie tak w sytuacji, w której samochód traci na wartości szybciej niż maleje kapitał, regulowany w ratach.

Leasingobiorca może się zabezpieczyć przed ryzykiem ponoszenia kosztów spłaty zadłużenia po rozbiciu lub kradzieży auta, wykupując ubezpieczenie GAP.

Co to jest i jak działa GAP?

GAP (ang. guaranteed asset protection lub guaranteed auto protection) to dodatkowa polisa, oferowana do autocasco, która eliminuje ryzyko poniesienia straty finansowej związanej z utratą wartości pojazdu w czasie. Działa w przypadku, w którym kwota odszkodowania z AC jest niewystarczająca, by pokryć całość zobowiązania pozostałego do spłaty wobec firmy leasingowej.

GAP wypełnia lukę między odszkodowaniem z AC a kwotą zadłużenia leasingowego.

Przykładowo: jeśli po zniszczeniu samochodu ubezpieczyciel przyzna 40 tys. zł odszkodowania, podczas gdy do całkowitej spłaty leasingu (pozostałych rat, powiększonych o kwotę wykupu) pozostało 50 tys. zł, z ubezpieczenia GAP może zostać wypłacone brakujące 10 tys. zł. Dzięki temu klient rozliczy się z umowy z firmą leasingową bez ponoszenia kosztów z własnej kieszeni.

Korzystając z GAP, zabezpieczasz się przed stratą wynikającą z utraty rynkowej wartości pojazdu w momencie rozliczenia umowy, która wygasła w wyniku wystąpienia szkody całkowitej.

Zależnie od warunków umowy (w tym sumy ubezpieczenia) GAP wraz z AC pozwala na uzyskanie odszkodowania w kwocie równej nawet 100% ceny pojazdu z dnia jego zakupu.

Ile kosztuje GAP i kiedy się opłaca?

Składka z tytułu ubezpieczenia GAP jest pobierana miesięcznie, a jego roczny koszt wynosi zwykle w granicach 0,6-1% wartości auta.

Przykładowo: miesięczna składka GAP samochodu kupionego w cenie 160 tys. zł może wynieść już od 80 zł i nie powinna przekraczać 133 zł miesięcznie, co daje rocznie daje koszt rzędu 960-1600 zł.

Przeciętnie GAP podnosi cenę autocasco o połowę. Odpowiedź na pytanie, czy warto ponosić ten koszt, nie jest łatwa, bo wiąże się z koniecznością wyceny własnego spokoju. Jeśli twoja opłata wstępna wynosi co najmniej 30-40% ceny auta, autocasco powinno wystarczyć, by zabezpieczyć cię przed koniecznością dopłacania z własnej kieszeni w rozliczeniu leasingu po szkodzie całkowitej.

Nie oznacza to jednak, że GAP nie zapewnia korzyści przy wyższym wkładzie własnym. Polisa może zapewnić ci dodatkowe środki, które zostaną wypłacone do ręki mimo tego, że autocasco pokryło w całości zadłużenie.

Jeśli zdecydujesz się wykupić polisę GAP, zwróć uwagę m.in. na następujące warunki:

  • ile wynosi suma ubezpieczenia,
  • czy polisa chroni wartość pojazdu brutto,
  • jak długo będzie zapewniana ochrona,
  • komu zostanie wypłacone ewentualne odszkodowanie – leasingobiorcy czy leasingodawcy.
Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam