197 tys. zł - tyle na mieszkanie pożyczają średnio młodzi Polacy

2019-10-03 10:37:47

Choć tylko 14 na 1000 umów kredytowych zawartych przez Polaków do 24 roku życia dotyczą kredytów hipotecznych, to zadłużenie z tego tytułu sięga 30% łącznego zadłużenia kredytowego w tej grupie wiekowej (dane BIK-u). Młodzi na mieszkanie pożyczają średnio 197 tys. zł.

Choć banki w ostatnim czasie zaostrzają politykę kredytową, to uzyskanie pożyczki jest ciągle proste. Zwykle wystarczy od 3, rzadziej 6 miesięcy być zatrudnionym na umowę o pracę lub od roku pracować dla tego samego pracodawcy w ramach umów cywilno-prawnych (umowa o dzieło lub zlecenia) i nie mieć długów (przeterminowanych zobowiązań kredytowych).

Wiek nie odgrywa większej roli w procesie uzyskiwania decyzji kredytowej, choć jest brany pod uwagę, wpływając na ocenę scoringową klienta.

Najtrudniej o kredyt osobom młodym, które mają niski łączny staż pracy, a o kredyt wnioskują po raz pierwszy. Historię kredytową wyrobić sobie jednak stosunkowo łatwo – wystarczy kupić drobny sprzęt AGD na raty czy terminowo obsługiwać saldo debetowe w koncie osobistym, żeby przekonać bank, że ma do czynienia z osobą odpowiedzialną, która będzie rzetelnie wywiązywać się ze spłaty rat.

Obecnie ok 615 tys. Polaków od 18 do 24 lat korzysta z różnego rodzaju pożyczek bankowych. Łączna liczba należących do kredytów, znajdujących się w obsłudze, to 1,1 mln umów, zawartych na łączną kwotę 10,8 mld zł (dane BIK według stanu na pierwsze półrocze 2019 r.).

W stosunku do ogółu kredytobiorców młodzi stanowią nadal zdecydowaną mniejszość: ich łączne zadłużenie stanowi tylko 4% liczby wszystkich aktywnych umów kredytowych. Odsetek ten odpowiada za 1,3% łącznego zadłużenia bankowego ogółu Polaków. Nie zmienia to faktu, że Polacy zadłużają się w coraz młodszym wieku.

25,2 tys. osób do 24 lat spłaca kredyt mieszkaniowy

Młodzi ostrożnie podchodzą do kwestii pożyczania na mieszkanie: tylko 1,4% czynnych kredytów tej grupy wiekowej to hipoteki.

Mimo że na tle wszystkich zobowiązań bankowych osób dopiero wchodzących w dorosłe życie hipoteki to rzadkość pod względem liczby zawartych umów (tylko 14 na 1000 umów dotyczy kredytów na zakup nieruchomości), to mieszkaniówki odpowiadają aż za 30% łącznego zadłużenia tej grupy wiekowej (2,7 mld zł).

Kredyt hipoteczny spłaca obecnie aktualnie 25,2 tys. osób do 24 roku życia.

Przeciętna kwota kredytu, którą pozyskują młodzi na zakup własnej nieruchomości, wynosi blisko 197 tys. zł.

Najwięcej kredytobiorców hipotecznych w woj. mazowieckim i śląskim

Co drugi młody Polak z kredytem hipotecznym to mieszkaniem dużego miasta, z liczbą ludności przekraczającą 25 tys. osób.

Wśród najliczniejszej grupy kredytobiorców hipotecznych znajdują się osoby z woj. mazowieckiego (12,82%) i śląskiego (11,6%).

(źródło: BIK)

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam