Już co piąty młody Polak spłaca kredyt

2019-09-30 16:13:19

16% Polaków w wieku 18 do 24 lat ma przynajmniej jedno zobowiązanie kredytowe – podaje BIK. Zwykle to kredyt gotówkowy, zaciągnięty na średnia kwotę 12 925 zł, z czego do spłaty pozostaje jeszcze 7 743 zł.

Według danych Biura Informacji Kredytowej wśród osób znajdujących się między 18 a 24 rokiem życia niemal 16% ma aktualnie aktywny produkt kredytowy w banku. To ponad 600 tys. młodych osób, obciążonych spłatą rat.

Najwięcej kredytów gotówkowych i zakupów na raty

Wśród zobowiązań kredytowych młodych Polaków najliczniejszy zbiór stanowią kredyty gotówkowe i ratalne (65,5%).

Średnia kwota umowy kredytowej zawartej przez młodego Polaka to 12 925 zł. Przeciętne łączne zadłużenie kredytobiorcy znajdującym się we wskazanym wieku to 7 743 zł. Wartość ta uwzględnienia wszystkie posiadane zobowiązania bankowe danego klienta.

Wśród pozostałych rodzajów finansowania, z których korzystają młodzi, należy wymienić limity w koncie osobistym, które stanowią 20,9% ogół zobowiązań finansowych, zaciągniętych łącznie przez grupę docelową. W dalszej kolejności względnie dużą popularnością cieszą się karty kredytowe (12,2%).

30% długu młodych to kredyty hipoteczne

Jak podaje BIK, według danych za pierwsze półrocze 2019 roku banki obsługują czynne umowy kredytowe zawarte przez młodych Polaków na łączną kwotę 10,84 mld zł, z czego spłacone dotychczas zostało tylko 2,23 mld zł. Do zwrotu kredytobiorcom pozostaje jeszcze w sumie 8,61 mld zł.

Łączna liczba aktywnych umów kredytowych (wszystkich rodzajów), zawartych przez pełnoletnich Polaków do 24 roku życia to 11,1mln zł. Z tego tylko 1,4% umów stanowią kredyty mieszkaniowe.

Mimo że na hipoteki młodzi nie decydują się często, to kwotowo stanowią one duże obciążenie dla kieszeni. Łączna wartość długu z tytułu mieszkaniówek (2,7 mld zł) ma ponad 30% udział w całości zadłużenia pozostałego młodym do spłaty.

Młodzi pożyczają na mieszkanie średnio 197 tys. zł

Aktualnie z ratami hipotecznymi mierzy się 25,2 tysiąca osób w wieku do 24 lat. Co druga z nich mieszka w mieście powyżej 25 tys. mieszkańców.Najliczniejszą grupę kredytobiorców hipotecznych w omawianym wieku stanowią mieszkańcy województwa mazowieckiego (12,82%).

Średnia wartość kredytu zaciągniętego przez młodych na zakup nieruchomości to 197 tys. zł.

4% kredytobiorców ma nie więcej niż 24 lata

Mimo że co piąty młody Polak spłaca kredyt, osoby do 24 roku życia nie stanowią licznej grupy kredytobiorców. Ich sumaryczne zadłużenie stanowi tylko 1,3% wartości wszystkich czynnych zadłużeń bankowych. Udział w liczbie aktywnych umów kredytowych to z kolei 4%.

Niemal co dziesiąta osoba w wieku do 24 roku życia (8,7%) ma problemy z terminową spłata zobowiązań kredytowych, opóźniając się z ratami powyżej 90 dni.

(Źródło: BIK)

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam