mBank wprowadza faktoring dla mikrofirm

2019-04-18 13:42:54

Drobni przedsiębiorcy, prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze też mogą korzystać z faktoringu. Specjalną ofertę (0% prowizji za rozpatrzenie wniosku) w tym zakresie przygotował dla nich mBank.

Jak działa faktoring?

Faktoring to usługa polegająca na odkupieniu przez bank nieprzeterminowanych faktur. Sprzedając należności, przedsiębiorca otrzymuje pieniądze z faktury, a bank pobiera za usługę określone opłaty. Dzięki temu firma może spieniężyć wystawione faktury szybciej – bez czekania na to, aż kontrahent dokona zapłaty. W faktoringu najczęściej pieniądze wypłacane są na konto przedsiębiorcy zaraz po wykupieniu przez bank faktury – nawet w ciągu godziny.

Faktoring w mBanku: co warto wiedzieć?

Faktoring dla mikrofirm w mBanku kierowany jest do aktywnych klientów, którzy posiadają w mBanku konto firmowe. Maksymalny limit to 50 tys. zł. Za rozpatrzenie wniosku o limit bank nie pobierze prowizji.

Proces przyznawania faktoringu jest szybki – trwa zaledwie kilka minut. W tym czasie bank wstępnie wyliczy dla przedsiębiorcy dostępny limit. Zarówno złożenie wniosku o faktoring, jak i podpisanie umowy z bankiem odbywają się elektronicznie.

Po zawarciu umowy o limit faktoringowy przedsiębiorca będzie mógł w dowolnej chwili zgłosić wystawioną fakturę do sfinansowania przez bank w bankowości elektronicznej. Wniosek zostanie rozpatrzony w czasie ok 5 minut. W przypadku pozytywnej decyzji pieniądze za fakturę (100% wartości netto z faktury) zostaną wypłacone od razu na rachunek firmowy (maksymalnie w ciągu 24 godzin).

Automatyczna spłata

Usługa faktoringu w mBanku jest powiązana z kontem firmowym, dzięki czemu przedsiębiorca będzie mógł korzystać z automatycznych spłat. W dniu, w którym kontrahent musi opłacić fakturę, bank automatycznie pobierze należność z konta przedsiębiorcy.

Dodatkowo dostępna będzie opcja przedłużenia terminu spłaty faktoringu o 30 dni kalendarzowych od ostatecznego terminu płatności danej faktury.

Ile kosztuje faktoring w mBanku?

Za rozpatrzenie wniosku o dostęp do limitu faktoringowego przedsiębiorca nie płaci nic. Koszty są naliczane zaś w przypadku aktywnego korzystania z limitu i wynoszą:

  • 2% kwoty netto na fakturze wystawionej kontrahentowi
  • 1% za okres regresu – to dodatkowy, 14-dniowy czas na spłatę należności za fakturę, liczony od dnia, w którym kontrahent powinien opłacić fakturę. Regres włączany jest automatycznie w pierwszym dniu od dnia zapadalności faktury
  • 1,5% wartości netto z faktury za samodzielne wydłużenie o 30 dni czasu spłaty wierzytelności za fakturę. Okres 30 dni kalendarzowych liczony jest od pierwszego dnia następującego po terminie płatności faktury

Bank pobierze również 2,5% prowizji (od kwoty odnowienia) za odnowienie limitu faktoringowego. Osoby, które zrezygnują z usługi przed upływem 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub aneksu podwyższającego limit narażą się na dodatkowy koszt: 1,5% naliczane od kwoty limitu.

Pełna tabela opłat i prowizji znajduje się na stronie internetowej i w oddziałach banku.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam