UniRider: nowe ubezpieczenie dla motocyklistów

2019-04-26 12:24:18

SALTUS Ubezpieczenia we współpracy z Unilink S.A. opracował i udostępnił specjalny pakiet ubezpieczeń dla motocyklistów: UniRider. Polisa zapewnia ochronę 3w1: zdrowia, mienia i NNW.

Ubezpieczenie UniRider to pakiet chroniący fanów dwóch kółek: motocykli, motorowerów i skuterów w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu w razie nieszczęśliwego wypadku. Polisa zapewnia wypłatę odszkodowania, a także dostęp do konsultacji medycznych, badań diagnostycznych i rehabilitacji. Ochrona ubezpieczeniowa chroni nie tylko zdrowie motocyklisty, ale i ubezpiecza jego kombinezon i elementy wyposażenia, np. nawigację, kamerę czy kufry.

Polisa występuje w trzech wariantach, różniących się wysokością składki, sumy ubezpieczenia, zakresu dostępnych świadczeń (konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych i świadczeń rehabilitacyjnych).

Ubezpieczenie może zostać rozszerzone w zakresie NNW o zdarzenia mające miejsce na obszarze całej Unii Europejskiej.

W ramach tej samej umowy można również ubezpieczyć pasażera – w identycznym zakresie jak motocyklistę. Co istotne – polisa obejmuje też kierowanie motorowerami i skuterami.

Korzyści z ubezpieczenia motocyklisty

UniRider zapewnia:

  • odszkodowanie po nieszczęśliwym wypadku drogowym,
  • odszkodowanie za całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji,
  • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu,
  • świadczenie przysługujące za pobyt w szpitalu po wypadu drogowym (obowiązuje od drugiego dnia pobytu hospitalizacji),
  • ubezpieczenie stroju motocyklisty,
  • ubezpieczenie dodatkowych elementów i bagażu,
  • konsultacje medyczne,
  • badania diagnostyczne, procedury chirurgiczne/ortopedyczne,
  • rehabilitację.

Polisa dostępna jest dla osób w wieku od 35 do 67 lat.

Czego nie pokryje ubezpieczenia motocyklisty UniRider?

Odszkodowanie nie będzie przysługiwać za szkody w motocyklu, motorowerze czy skuterze, ani za szkody pasażerów posiadających prawo jazdy. Wyłączeniu ochrony podlegają również szkody związane z użytkowanie pojazdów w celach zarobkowych (przewóz towarów/osób). Polisa nie obejmie także ochroną motocyklisty, który w chwili wypadku startował w rajdzie sportowym, uczestniczył w wyścigu czy próbach prędkościowych, treningach sprawnościowych, a nawet warsztatach doskonalących umiejętność jazdy na jednośladzie. To samo dotyczy osób, które podczas wypadku znajdowały się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia na straty powstałe w sposób inny niż w związku z nieszczęśliwym wypadkiem w ruchu drogowym. Ochronie nie podlegają również zdarzenia mające miejsce w terenie poza drogą publiczną.

Ubezpieczenie mienia nie pokryje strat wynikających z awarii sprzętu oraz uszkodzeń estetycznych, wgnieceń, zadrapań, odbarwień itp., które nie wpływają na funkcjonowanie elementów niebędących integralnymi częściami pojazdu.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam