Ile lat musi mieć dziecko, żeby założyć mu konto?

2019-03-21 15:54:18

Prawo bankowe nie wymienia minimalnej granicy wieku dla posiadaczy kont bankowych. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by założyć rachunek bankowy choćby niemowlakowi. Mimo tego zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dopiero osoba, która ukończyła 13 lat uzyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Dopiero w tym wieku zyskuje prawo do podejmowania samodzielnych decyzji, np. związanych z zarządzaniem pieniędzmi na swoim koncie.

Własne konto dla 13-lata

13-latek będzie mógł zawrzeć umowę o konto osobiste - pod warunkiem wyrażenia na to pisemnej zgody jego rodzica lub prawnego opiekuna. By założyć konto dla dziecka, wystarczy udać się do dowolnej placówki bankowej z dokumentami potwierdzającymi tożsamość dziecka i jego opiekuna. Na umowie otwarcia konta muszą się znaleźć podpisy przedstawiciela ustawowego dziecka - bez zgody opiekuna nastolatek nie założy konta w żadnym banku.

Konta dla najmłodszych dzieci

Granica 13 lat nie warunkuje możliwości posiadania konta - określa jedynie minimalny wiek samodzielnego posiadacza rachunku. Oznacza to, że rodzice mogą założyć rachunek depozytowy dla młodszego dziecka (choćby niemowlaka), jednak nie będzie ono mogło samodzielnie zarządzać kontem i zgromadzonymi na nim oszczędnościami do czasu osiągnięcia wieku, w którym nabędzie zdolność do czynności prawnych.

Konta dla dzieci poniżej 13 lat najczęściej występują jako subkonta do rachunku osobistego rodzica.

Rachunki dla najmłodszych posiadają w swojej ofercie tylko nieliczne banki.

Płatności kartą dopiero od 13 roku życia

Dziecko w wieku co najmniej 13 lat otrzyma możliwość uzyskania karty debetowej, ale - mimo jej nazwy - nie będzie mogło korzystać z debetu na koncie. Dopuszczalne saldo debetowe lub kredyt odnawialny w rachunku - jak każdy produkt kredytowy - są zarezerwowane wyłącznie dla osób dorosłych.

Małoletni posiadacz karty płatniczej będzie mógł za jej pomocą wypłacać gotówkę z bankomatów, płacić za zakupy kartą, a nawet płacić przez Internet.

Opiekun ustawowy dziecka zawsze będzie miał jednak prawo wniesienia sprzeciwu, na podstawie którego bank przestanie udostępniać dziecku określone usługi, np. kartę płatniczą.

Tomasz Słupczyński