Pożyczka od rodziny. Jak nie zapłacić podatku?

2019-02-19 16:01:57

Pożyczki od rodziny mogą zostać zwolnione z obowiązku zapłaty podatku. O możliwości skorzystania z ulgi decyduje stopień pokrewieństwa pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy, kwota pożyczki i jej ewentualne oprocentowanie.

Pożyczki prywatne, czyli zawarte między osobami fizycznymi, podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (2%). Jeśli jednak pieniądze pożyczają sobie członkowie najbliższej rodziny, po spełnieniu warunków, mogą uniknąć płacenia daniny.

Kogo fiskus uzna za najbliższa rodzinę?

Na specjalnych zasadach podatkowych pożyczkę można uzyskać od następujących członków najbliższej rodziny:

  • małżonka,
  • dzieci,
  • wnuków i prawnuków,
  • rodziców,
  • dziadków i pradziadków,
  • rodzeństwa,
  • ojczyma i macochy,
  • pasierbów,
  • teściów.

Zwolnienie z podatku: ograniczenia i limity

Jeśli łączna kwota pożyczek uzyskanych od tej samej osoby w ciągu 5 ostatnich lat nie przekroczyła limitu 9637 zł, pożyczki takiej nie trzeba nawet zgłaszać do urzędu skarbowego. Choć obowiązku informowania o powstaniu zobowiązania nie ma względem fiskusa, to warto zadbać o spisanie stosownej umowy między obiema stronami. Jej zawarcie na piśmie leży w interesie pożyczkodawcy - ułatwi mu ewentualne dochodzenie roszczeń w przypadku trudności z odzyskaniem przekazanych pieniędzy.

Nawet jeśli pożyczka rodzinna przekroczy barierę 9637 zł, istnieje możliwość uniknięcia podatku od czynności cywilnoprawnych (2%). Żeby zostać z niego zwolnionym, należy jednak dopełnić dodatkowych formalności. Obowiązkowe będzie wówczas złożenie w urzędzie skarbowym deklaracji PCC-3. Dokonać tego powinien pożyczkobiorca w terminie 14 dni od zawarcia umowy. To jednak nie wszystko. Konieczne będzie również udokumentowanie faktu przekazania pieniędzy (zawarcie umowy, przelew kwoty pożyczki na konto pożyczkobiorcy). By uniknąć niejednoznaczności, warto już w tytule przelewu zawrzeć informację o stopniu pokrewieństwa stron umowy, tytułują przelew jako np.: pożyczka od rodziny, pożyczka od rodziców, pożyczka od mamy, taty, syna lub córki etc.  

Wykonanie powyższego kroku umożliwi uzyskanie zwolnienia z podatku w przypadku pożyczki zawartej między członkami najbliższej rodziny z wyjątkiem sytuacji, w których stronami umowy są teściowie, zięć lub synowa.

Kogo i kiedy obowiązuje podatek?

W przypadku pożyczki oprocentowanej, pożyczkodawca - niezależnie od kwoty pożyczki i stosunku rodzinnego z pożyczkobiorcą, będzie musiał w swoim zeznaniu podatkowym wykazać dochód z odsetek i zapłacić podatek od przychodów uzyskanych z odsetek od pożyczek (19%).

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam