Tańsze przekształcenie dla wszystkich - prezydent podpisał nowelę

2019-02-13 09:19:53

Nie tylko wybrani Warszawiacy skorzystają na 98% bonifikacie opłaty przekształceniowej. We wtorek prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego. Główną zmianą jest zrównanie stawki rabatów udzielanych na całym terenie samorządu na przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów we własność - niezależnie od tego, kto przed 2019 r. był właścicielem ziemi.

Jedno miasto, jedna stawka

To już pewne - jeżeli dany samorząd wprowadził na należących do niego terenach wyższe bonifikaty przekształceniowe niż zakłada ustawa (60%), to automatycznie ta sama stawka upustu będzie zastosowana na tym obszarze również przy wykupie gruntów należących do Skarbu Państwa.

W ten sposób rząd zlikwidował powstały wcześniej problem nierównego traktowania obywateli – na tej samej ulicy za wykup nieruchomości mieszkańcy mogli płacić różną cenę, zależnie od tego, do kogo przed wejściem w życie ustawy należała ziemia.

Minimum 60% bonifikaty na garaże

Ujednolicenie poziomu bonifikat to nie jedyna dobra zmiana nowelizacji. Ustawa w nowej formie doprecyzowuje przepisy, na jakich ma się odbyć przejście od użytkowania do własności w przypadku garaży i miejsc postojowych wybudowanych na osiedlach. Bonifikata na ich jednorazowy wykup wyniesie tyle samo, ile w przypadku mieszkań, czyli 60%.

Stawka może zostać przez samorządy dowolnie podwyższona. Jeśli to nastąpi, rabat zostanie zrównany do nowego poziomu również na gruntach Skarbu Państwa, należących do danego samorządu.

Przekształcenie odpłatne w 20 ratach

Na mocy ustawy przekształceniowej dotychczasowi użytkownicy gruntów, na których zostały posadowione domy jednorodzinne i budynki wielorodzinne wraz z garażami i innymi budynkami, obiektami i urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania tych mieszkań, stali się wraz z 1 stycznia 2019 r. właścicielami ziemi leżącej pod lokalami.

Przekształcenie, zgodnie z ustawą, musi być odpłatne. Koszt przekształcenia zarówno na gruntach Skarbu Państwa, jak i jednostek samorządu terytorialnego to 20 opłat rocznych, których wysokość wyniesie tyle, ile wyniosła ostatnia opłata za użytkowanie wieczyste (z możliwością waloryzacji). Osoby, które spłatą całą kwotę jednorazowo, mogą liczyć na bonifikatę.

Zgodnie z szacunkami rządu, w Polsce jest ok. 500 tys. właścicieli nieruchomości leżących na gruntach Skarbu Państwa oraz ok. 2 mln właścicieli mieszkań i domów, zlokalizowanych na ziemiach samorządowych.

Ustawa wchodzi z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam