Dotacje na termomodernizację 2019: nawet 47,7 tys. zł na zakup pieca i ocieplenie domu

2019-02-06 16:49:13

Osoby, które w 2019 roku skorzystają z programu "Czyste powietrze", mogą otrzymać dofinansowanie do termomodernizacji domu w wysokości od 30% do nawet 90% kosztów inwestycji. Program zakłada również możliwość uzyskania nisko oprocentowanej pożyczki. Trzecim rodzajem korzyści termomodernizacyjnej jest opcja odliczenia poniesionych wydatków w ramach ulgi podatkowej, która w tym roku może sięgnąć nawet 53 tys. zł.

Program "Czyste powietrze", realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to wraz z obowiązującą od 2019 r. ulga termomodernizacyjną jedyne formy wsparcia rządowego, dostępne dla osób budujących dom jednorodzinny. Obecnie przepisy przewidują trzy rodzaje pomocy finansowej, przeznaczonej na zrealizowanie inwestycji termomodernizacji budynków:

 • dotacja,
 • ulga podatkowa,
 • pożyczka.

Dotacja na wymianę pieca i ocieplenie domu

Dzięki programowi "Czyste powietrze" można uzyskać dofinansowanie do takich modernizacji domów jak:

 • wymiana starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) wraz montażem,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymiana okien i drzwi,
 • instalacja kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej,
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Zakup i montaż nowego pieca lub kotła na paliwo stałe to podstawowy warunek udziału w programie zarówno dla osób, które stawią nowy dom, jak i dla tych, którzy modernizują istniejący już budynek. Pozostałe z wyżej wymienionych celów modernizacji mogą być jedynie elementami dodatkowymi przedsięwzięcia.

Ze wsparcia będzie można pokryć od 30% do 90% wartości przedsięwzięcia, a ostateczna wysokość dotacji zależeć będzie od dochodu w przeliczeniu na członka rodziny:

 • do 90% przy dochodzie do 600 zł/os.
 • do 80% przy dochodzie do 800 zł/os.
 • do 70% przy dochodzie do 1000 zł/os.
 • do 60% przy dochodzie do 1200 zł/os.
 • do 50% przy dochodzie do1400 zł/os.
 • do 40% przy dochodzie do 1600 zł/os.
 • do 32% przy dochodzie powyżej 1600 zł/os.

Najwięcej zyskają osoby z najniższymi dochodami. Maksymalna stawka dotacji przeznaczona jest dla gospodarstw domowych, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 600 zł miesięcznie.

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.

Pożyczka na termomodernizację

Program "Czyste powietrze" przewiduje możliwość uzyskania preferencyjnej pożyczki na termomodernizację budynków. Oprocentowanie pożyczki to 2,4% w skali roku, a okres spłaty zadłużenie wynosi do 15 lat.

Ulga podatkowa na ekodomy

Ulga termomodernizacyjna działa na zasadzie funkcjonującej wcześniej ulgi remontowej, a skorzystać z niej mogą zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. Maksymalna kwota oszczędności, jaką można poczynić w związku ze skorzystaniem z tej ulgi, to 53 tys. zł.

Wartość zwrotu podatku zależy od stawki podatkowej, według której rozlicza się inwestor:

Ulga podatkowa za termomodernizację w 2019 r.
Stawka podatkuMaksymalna kwota zwrotu*
Podatek PIT 18%9 540 zł
Podatek PIT 32%16 960 zł
Podatek liniowy 19%10 070 zł

*Kwoty dotyczą przypadków, w których podatnik skorzystał z maksymalnego limitu ulgi termomodernizacyjnej, czyli 53 tys. zł

By zachować prawo do ulgi, należy całą inwestycję zrealizować w trzy lata od chwili poniesienia pierwszych kosztów na termomodernizację. Osoby, których dochód nie pokrywa kwoty należnej ulgi, mogą odpisywać ulgę przez 6 kolejnych lat, liczonych od końca roku podatkowego, w którym poniosły pierwszy wydatek w ramach przedsięwzięcia.

Uczestnicy programu "Czyste powietrze" mogą korzystać jednocześnie ze wszystkich trzech form wparcia: dotacji, nisko oprocentowanej pożyczki i ulgi podatkowej. Warunkiem udziału w programie jest zrealizowanie inwestycji o wartości co najmniej 7 tys. zł. Osoby, które dopiero stawią własny dom, muszą budować go w standardzie energooszczędnym, czyli taki, w którym zapotrzebowanie na energię do ogrzewania jest niższe niż 70 kWh/m kw. na rok.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam