Odziedziczyłeś mieszkanie? Jeśli je sprzedasz, zapłacisz 19% podatku

2018-09-12 14:20:43

Każda osoba, która sprzeda mieszkanie lub dom przed upływem 5 lat od daty jego nabycia, jest prawnie zobowiązana do odprowadzenia 19% podatku od uzyskanego na tej drodze dochodu. Przepisy te dotyczą także spadkobierców, ale już wkrótce może się to zmienić. Ministerstwo Finansów proponuje znaczące zmiany z korzyścią dla dziedziczących.

By uniknąć podatku od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w spadku, transakcja zbycia musi nastąpić dopiero po upływie 5 od chwili wejścia w posiadanie danego mieszkania lub domu. Moment ten jest przy tym liczony nie od daty przeniesienia własności czy zmiany stanu własności w księdze wieczystej, a od chwili śmierci spadkodawcy.

Warto podkreślić, że zapłaty podatku można uniknąć przy sprzedaży odziedziczonej nieruchomości także w okresie 5 lat od jej nabycia. Zwolnienie z obowiązku odprowadzenia daniny przysługuje tym osobom, które uzyskane ze sprzedaży pieniądze przeznaczą na własne cele mieszkaniowe. Wystarczy zatem kupić kolejne mieszkanie lub dom albo rozbudować już istniejący, by wydatki na ten cel były zwolnione z opodatkowania.

Uwaga! Środki pozyskane ze sprzedaży w okresie 5-letnim od nabycia  nieruchomości - czy to odziedziczonej, czy nabytej na standardowej drodze zakupu - muszą zostać wydane w ciągu 2 lat od daty sprzedaży, licząc od końca roku podatkowego, w którym zawarto transakcję. Tylko wtedy fiskus nie upomni się o należność.

Wskazane powyżej zasady będą obowiązywać jeszcze co najmniej do 2018 roku. Już teraz Ministerstwo Finansów opracowuje znaczące zmiany w zakresie praw dziedziczenia. Przygotowywany projekt nowelizacji ustawy o PIT, CIT i ordynacji podatkowej zakłada, by 5-letni okres obłożenia podatkiem był liczony począwszy od daty ich nabycia lub wybudowania przez spadkodawców.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam