PZU wychodzi z ofertą ubezpieczenia dla rowerzystów on-line

2018-06-29 16:23:23

Na pełny rok lub tylko na sezon, z ochroną jedynie na obszarze kraju albo w Polsce i za granicą - w PZU ubezpieczyć rower tak jak chcesz i kiedy chcesz, a żeby podpisać umowę, nie musisz już wychodzić z domu. Polisę "Pewnie na rower" wykupisz on-line, dostosowując zakres ochrony do indywidualnych potrzeb.

W ofercie PZU pojawiła się nowość: ubezpieczenie "Pewnie na rower", pozwalające użytkownikom jednośladów na finansowe zabezpieczenie się przed nieoczekiwanymi zdarzeniami, na które narażeni są nie tylko na drodze. Oferta pozwala na dobranie zakresu ochrony do aktualnych potrzeb. Zawierając umowę ubezpieczenia, rowerzyści mają wybór między ochroną świadczoną tylko na terenie Polski lub rozszerzeniem jej na cały świat. Dopasowując warunki umowy do swoich potrzeb, ubezpieczający się może samodzielnie wybrać wysokość sumy ubezpieczenia.

W wersji podstawowej polisa zawiera NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Ochronę można jednak rozszerzyć o:

  • OC rowerzysty (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej),
  • casco roweru (ubezpieczenie od kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu),
  • ubezpieczenie bagażu.

NNW zapewni pomoc finansową po doznaniu przez rowerzystę uszczerbku na zdrowiu podczas jazdy rowerem. Ochrona może być uzupełniona o dodatkowe usługi assistance, takie jak pomoc medyczna, transport i opieka nad dziećmi.

W ramach OC rowerzysta ma zapewnione pokrycie szkód, które wyrządził innym osobom (szkód osobowych lub na mieniu), do sumy maksymalnie 200 000 zł. Polisa zadziała w sytuacjach takich jak np. zarysowanie samochodu stojącego na parkingu czy spowodowania wypadku (z udziałem kierowcy lub pieszego).

Casco umożliwia z kolei uzyskanie odszkodowania po stracie lub uszkodzeniu roweru do kwoty nawet 20 000 zł (także dla pojazdów 4-letnich). Ochrona zapewniana jest zarówno wówczas, gdy jednoślad zostanie skradziony z mieszkania lub piwnicy, jak również i z ulicy (jeśli rower był przypięty np. do stojaka). Świadczenie będzie przysługiwało również wtedy, gdy rower zostanie zniszczony wskutek pożaru lub powodzi.

Ubezpieczenie bagażu umożliwia uzyskanie rekompensaty po utracie bagażu wskutek kradzieży, a także jego utracie lub zniszczeniu podczas wypadku. Maksymalna kwota wypłaty w tym przypadku wynosi 10 000 zł.

Maksymalny wiek roweru, który można ubezpieczyć w ramach tej oferty to 4 lata.

Polisę wykupimy całkowicie przed Internet. Według informacji podanych przez PZU, cały proces (włącznie z kalkulacją składki, uzupełnieniem wniosku i opłaceniem składki trwa zaledwie kilka minut).

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam