Rząd wyda Zieloną Księgę. Ma rozwiązać problemy rynku mieszkaniowego

2018-06-27 15:00:07

250 tys. mieszkań rocznie - to oczekiwany przez rząd poziom produkcji nowych mieszkań w Polsce. W osiągnięciu celu pomóc ma Zielona Księga, której powstanie zapowiedział koordynator Rady Mieszkalnictwa Mirosław Barszcz. W dokumencie znajdzie się wykaz wszystkich problemów polskiego mieszkalnictwa wraz z rekomendacjami, które mają usprawnić procesy inwestycyjno-budowlane.

Specustawa mieszkaniowa, ustawa o dopłatach do czynszów i ustawa o REIT-ach (czyli o spółkach inwestowania w nieruchomości) to trzy główne osiągnięcia funkcjonującej od niespełna półrocza Rady Mieszkalnictwa, na której czele stanął premier Mateusz Morawiecki.

Kolejnym projektem Rady ma być - według zapowiedzi Mirosława Barszcza - Zielona Księga, opracowywana m.in. w oparciu o tematy poruszane na Forum Dialogu Mieszkaniowego.

Forum Dialogu Mieszkaniowego to instytucja społeczna, której zadaniem jest prowadzenie dialogu interdyscyplinarnego w zakresie dotyczącym rozwoju polskiego mieszkalnictwa. Organizatorami Forum są BGK, BGK Nieruchomości i Rada Mieszkalnictwa, z kolei wśród uczestników Forum (debata odbyła się 21 czerwca br.) znaleźli się przedstawiciele środowisk społecznych, biznesowych, branżowych i naukowych, w tym deweloperzy, wykonawcy, instytucje finansowe, samorządowcy, architekci i urbaniści.

Zielona Księga będąca efektem dyskusji podejmowanych w ramach zorganizowanego Forum, ma stać się remedium na problemy rynku mieszkaniowego. Zgodnie z zapowiedziami księga powstanie w ciągu kilku do kilkunastu najbliższych miesięcy.

Dokument ma zawierać kompletny wykaz trudności zaobserwowanych na rynku mieszkaniowym, które uniemożliwiają, utrudniają lub spowalniają procesy produkcji nowych osiedli. Wdrożenie zawartych w księdze rekomendacji ma się przysłużyć usprawnieniu działania rynku mieszkaniowego, wpływając na zwiększenie podaży lokali mieszkalnych do zakładanego poziomu. Celem rządu jest oddawanie do użytku 250 tys. mieszkań rocznie.

Emilia Kasińska