Rząd wyda Zieloną Księgę. Ma rozwiązać problemy rynku mieszkaniowego

2018-06-27 15:00:07

250 tys. mieszkań rocznie - to oczekiwany przez rząd poziom produkcji nowych mieszkań w Polsce. W osiągnięciu celu pomóc ma Zielona Księga, której powstanie zapowiedział koordynator Rady Mieszkalnictwa Mirosław Barszcz. W dokumencie znajdzie się wykaz wszystkich problemów polskiego mieszkalnictwa wraz z rekomendacjami, które mają usprawnić procesy inwestycyjno-budowlane.

Specustawa mieszkaniowa, ustawa o dopłatach do czynszów i ustawa o REIT-ach (czyli o spółkach inwestowania w nieruchomości) to trzy główne osiągnięcia funkcjonującej od niespełna półrocza Rady Mieszkalnictwa, na której czele stanął premier Mateusz Morawiecki.

Kolejnym projektem Rady ma być - według zapowiedzi Mirosława Barszcza - Zielona Księga, opracowywana m.in. w oparciu o tematy poruszane na Forum Dialogu Mieszkaniowego.

Forum Dialogu Mieszkaniowego to instytucja społeczna, której zadaniem jest prowadzenie dialogu interdyscyplinarnego w zakresie dotyczącym rozwoju polskiego mieszkalnictwa. Organizatorami Forum są BGK, BGK Nieruchomości i Rada Mieszkalnictwa, z kolei wśród uczestników Forum (debata odbyła się 21 czerwca br.) znaleźli się przedstawiciele środowisk społecznych, biznesowych, branżowych i naukowych, w tym deweloperzy, wykonawcy, instytucje finansowe, samorządowcy, architekci i urbaniści.

Zielona Księga będąca efektem dyskusji podejmowanych w ramach zorganizowanego Forum, ma stać się remedium na problemy rynku mieszkaniowego. Zgodnie z zapowiedziami księga powstanie w ciągu kilku do kilkunastu najbliższych miesięcy.

Dokument ma zawierać kompletny wykaz trudności zaobserwowanych na rynku mieszkaniowym, które uniemożliwiają, utrudniają lub spowalniają procesy produkcji nowych osiedli. Wdrożenie zawartych w księdze rekomendacji ma się przysłużyć usprawnieniu działania rynku mieszkaniowego, wpływając na zwiększenie podaży lokali mieszkalnych do zakładanego poziomu. Celem rządu jest oddawanie do użytku 250 tys. mieszkań rocznie.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam