PIT 2018: rozliczenie zleć fiskusowi. To proste, szybkie i wygodne

2018-03-29 18:26:41

PIT za 2017 rok możesz rozliczyć sam, ale możesz też skorzystać z wygodniejszej opcji - wstępnego wypełnienia twojej deklaracji podatkowej przez urząd skarbowy. Wystarczy wybrać usługę PFR, dostępną na Portalu Podatkowym.

Podatnicy rozliczający się w 2018 roku za rok podatkowy 2017 mogą wybrać dwie metody szybkiego rozliczenia, oferowane przez fiskusa: PIT-WZ i PFR. Tu omawiamy tę drugą.

Usługa PFR (ang. pre-filled tax return) polega na przekazaniu podatnikowi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego za ubiegły rok. Taki PIT przygotowany zostanie przez urząd skarbowy na podstawie posiadanych przez niego informacji o dochodach podatnika. Danych fiskusowi dostarczają płatnicy składek (np. na formularzu PIT-11).

KTO: Dla osób rozliczających się na podstawie PIT-37 lub PIT-38 (samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem)

KIEDY: Od 15 marca do 30 kwietnia 2018 r.

JAK: Przez Portal Podatkowy

1. Wejdź na Portal Podatkowy i wybierz opcje "PFR"

2. Kliknij przycisk "Pobierz PFR (…)"

3. Wybierz odpowiedź "TAK" na pytanie: "Czy chciałbyś skorzystać z wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PIT (…)?"

4. Osoby składające PIT-37 wybierają sposób rozliczenia (indywidualnie/z małżonkiem/jako osoba samotnie wychowująca dzieci)

5. Wpisz dane uwierzytelniające (opisane poniżej). Uwaga! po 5-krotnym podaniu błędnych danych nie będziesz mógł już skorzystać w tym roku z PFR

Do pobrania PFR wymagane będzie podanie danych uwierzytelniających:

 • imię i nazwisko,
 • NIP lub PESEL,
 • data urodzenia,
 • suma przychodów za 2017 rok.

6. Sprawdź dane wykazane we wstępnie wypełnionej deklaracji, do której otrzymałeś dostęp i opcjonalnie uzupełnij PIT o dodatkowe dane:

We wstępnie wypełnionej deklaracji PIT-37 (dla osób zatrudnionych) lub PIT-38 (dla osób uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych, np. ze zbycia akcji) za 2017 rok uzupełnione będą:

 • przychody,
 • koszty uzyskania przychodów,
 • składki na ubezpieczenia, wykazane w informacjach złożonych przez pracodawcę

Wstępnie wypełniony PIT będziesz mógł samodzielnie uzupełnić o:

 • ulgi i odliczenia,
 • dane organizacji pożytku publicznego, której zamierzasz przekazać 1% podatku,
 • dodatkowe koszty uzyskania przychodów,
 • dodatkowe przychody. 

7. Podpisz PIT jedną z metod opisanych poniżej

Do podpisania PIT-37 lub PIT-38 potrzebne będą:

 • podanie danych autoryzujących (imię i nazwisko, NIP lub PESEL, data urodzenia, kwota przychodu za 2016 rok) LUB
 • Profil Zaufany LUB
 • kwalifikowany podpis elektroniczny.

8. Podaj swój adres e-mail i wyślij PFR (twój e-mail będzie potrzebny m.in. do wysyłki i pobrania UPO, czyli urzędowego poświadczenia odbioru po wysłaniu deklaracji podatkowej).

9. Zapisz lub wydrukują PIT i pobierz UPO

KROK 1: Będąc na Portalu Podatkowym, wybierz sekcją "PFR" i kliknij "Wyszukaj/sprawdź status deklaracji"
KROK 2: Na ekranie pojawi się okno z sekcją "Znajdź swój wniosek/swoją deklarację" → wpisz tam swój adres e-mail i kod autoryzujący, który otrzymałeś po wysłaniu zeznania podatkowego, a następnie kliknij "Szukaj"
KROK 3:Zapisz lub wydrukuj dokument, który PIT wyświetlony na ekranie

Jeśli twój PIT ma status "200", możesz pobrać UPO. Bieżący status twojej deklaracji będzie widoczny w sekcji "Szczegóły statusu".

W przypadku problemów z przesłaniem rozliczenia lub pobraniem UPO, napisz na adres: info.e-deklaracje@mf.gov.pl lub skontaktuj się z infolinią, dzwoniąc pod numer:

801 055 055 (dla dzwoniących z telefonów stacjonarnych)
22 330 03 30 (dla dzwoniących z telefonów komórkowych)
+48 22 330 03 30 (dla dzwoniących zza granicy)

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam