Jeśli lokata, to nie taniej niż na 1,73%

2018-03-20 17:26:29

W lutym inflacja – główny wróg oszczędzających – nieco spowolniła. Zamiast prognozowanego wzrostu, doświadczyliśmy spadku: z 1,9% do 1,4% (dane GUS-u). Oznacza to, że żeby wyjść na prostą, musimy lokować oszczędności na stopie co najmniej 1,73%. Słabiej oprocentowane depozyty nie obronią pieniędzy przed spadkiem ich siły nabywczej. Tymczasem średnie oprocentowanie lokat to teraz zaledwie 1,2% w skali roku.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2018 roku wyniósł 1,4% w porównaniu do lutego roku ubiegłego i 0,2% w stosunku do stycznia 2018. Najwięcej podrożała na przestrzeni roku żywność (średnio o 3,4%), z kolei staniały ceny odzieży i obuwia (o 4,2%).

Ekonomiści Narodowego Banku Polskiego nie pozostawiają jednak złudzeń: będzie drożej. Według najnowszych projekcji NBP („Raport o inflacji” - marzec 2018 r.) wskaźnik CPI w Polsce w latach 2019-2020 ma przekroczyć 2,5% - dotychczasowy cel inflacyjny. Za wzrost cen w konsumpcji prywatnej w dużej mierze mają odpowiadać oczekiwane niskie bezrobocie i wzrost wynagrodzeń.

Dzięki ostatniemu spadkowi inflacji, spadł próg rentowności lokat. Uwzględniając aktualne CPI i 19-procentowy podatek Belki, odprowadzany od odsetek wypracowanych na rachunkach bankowych, realne zyski przyniosą lokaty oprocentowane powyżej 1,73% w skali roku. Takich jest jednak ciągle zbyt mało. Dane Comperia Analytics (uwzględniające oferty najpopularniejszych banków w Polsce) wskazują, że średnie oprocentowanie lokat wynosi aktualnie tylko 1,2%.

Poniżej zamieszczamy wskaźniki średniego oprocentowania wyliczonego dla poszczególnych wariantów kwotowych lokat w rozbiciu na wybrane okresy depozytowe.

Średnie oprocentowanie lokat bankowych
kwota: 5 tys. zł

okres

luty 2018

marzec 2018

zmiana

1 miesiąc

0.90%

0.90%

0.00%

2 miesiące

1.21%

1.21%

0.00%

3 miesiące

1.34%

1.34%

0.00%

6 miesiące

1.32%

1.33%

+0.01%

12 miesięcy

1.37%

1.38%

+0.01%

Źródło: Comperia Analytics

 

Średnie oprocentowanie lokat bankowych
kwota: 10 tys. zł

okres

luty 2018

marzec 2018

zmiana

1 miesiąc

0.90%

0.90%

0.00%

2 miesiące

1.23%

1.23%

0.00%

3 miesiące

1.37%

1.37%

0.00%

6 miesiące

1.32%

1.33%

+0.01%

12 miesięcy

1.37%

1.37%

0.00%

Źródło: Comperia Analytics

 

Średnie oprocentowanie lokat bankowych
kwota: 50 tys. zł

okres

luty 2018

marzec 2018

zmiana

1 miesiąc

0.80%

0.80%

0.00%

2 miesiące

1.03%

1.03%

0.00%

3 miesiące

1.21%

1.20%

-0.01%

6 miesiące

1.24%

1.25%

+0.01%

12 miesięcy

1.36%

1.36%

0.00%

Źródło: Comperia Analytics

Zmiany w ofertach lokacyjnych głównych banków uległy w ciągu ostatniego miesiąca jedynie kosmetycznym zmianom, które nie zaważyły na kształtowanie się poziomu wskaźników odsetkowych. I choć pod względem nominalnym średnie zyski z lokat pozostały takie same jak w styczniu, to - uwzględniając niższą niż w styczniu inflację – realnie na tych samych lokatach zyskujemy odrobinę więcej.

Tomasz Słupczyński