Tak sprawdzisz, czy oszust nie założył konta na twoje dane

2018-09-17 11:14:47

Jeśli podejrzewasz, że ktoś mógł posłużyć się twoimi danymi osobowymi w celu wyłudzenia kredytu, powinieneś jak najszybciej sprawdzić, czy na twoje nazwisko zostało otwarte konto, o którym nie wiesz. Nie musisz w tym celu chodzić od banku do banku, pytając w każdym z nich oddzielnie o potencjalne rachunki. Wystarczy, że skorzystasz z Centralnej informacji o rachunkach.

Centralna informacja o rachunkach działa od 1 lica 2016 r. Do systemu należą wszystkie banki komercyjne i spółdzielcze oraz SKOK-i działające na terenie Polski. Celem usługi było ułatwienie konsumentom dostępu do informacji o kontach zmarłych członków rodziny, a także o martwych rachunkach, które ich właściciele otworzyli wiele lat temu, a potem - wskutek niekorzystania z nich - zwyczajnie o nich zapomnieli.

Wdrożony system to ułatwienie w poszukiwaniu danych o otwartych kontach nie tylko dla osób fizycznych, ale także dla sądów, komorników, policji i innych uprawnionych instytucji.

Dzięki istnieniu Centralnej informacji o rachunkach wystarczy złożyć jeden wniosek w dowolnym banku lub SKOK-u, by uzyskać potrzebne dane.

Dostęp jedynie do danych własnych lub zmarłego

Osoby fizyczne mogą korzystać z Centralnej informacji w dwóch przypadkach:

  • gdy chcą odszukać własne rachunki bankowe,
  • gdy chcą wyszukać rachunki spadkodawcy.

Opłata zgodna z cennikiem banku

Uwaga! Usługa jest płatna. Opłata pobierana jest przez bank lub SKOK po przyjęciu wniosku interesanta o dostęp do informacji. Wysokość opłaty jest wymieniona w tabeli opłat i prowizji danego banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty bank lub SKOK przesyła wniosek do Centralnej informacji o rachunkach, a ta rozsyła odpowiednie zapytanie o konta do wszystkich banków i SKOK-ów.

Odpowiedź do 3 dni

Na odpowiedź na wystosowane zapytania banki i SKOK-i mają 3 dni robocze. Po tym czasie wnioskodawca uzyska z banku, w którym złożył zapytanie, zbiorcze informacje na temat:

  • podmiotów, które prowadzą lub prowadziły poszukiwane konto (wraz z numerem rachunku),
  • informację o tym, czy konto jest aktywne/zamknięte,
  • informację, czy konto jest rachunkiem indywidualnym, czy też wspólnym,
  • informację o rozwiązanych albo wygasłych umowach rachunku (z powodu śmierci posiadacza konta lub bezczynności w zakresie dysponowania rachunkiem w okresie 10 lat).
Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam