Upadłość konsumencka a własna firma

2018-01-22 10:24:25

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą również mogą skorzystać z upadłości konsumenckiej. Wcześniej muszą jednak spełnić dodatkowy warunek: najpierw upadłość firmowa, dopiero potem konsumencka.

Wraz z liberalizacją w 2015 roku przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej, na jej ogłoszenie decyduje się coraz więcej osób. I nic dziwnego – skorzystanie z tej opcji pozwala na łatwe pozbycie się znacznej części długów. Umorzenie następuje po wcześniejszym zrealizowaniu maksymalnie 3-letniego planu spłaty wierzycieli, ustalonego przez sąd. Dłużnicy znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji finansowej mogą wręcz liczyć na całkowite umorzenie zadłużenia, bez obowiązku realizowania planu spłaty.

Własna działalność gospodarcza nie przekreśla szans na ogłoszenie upadłości konsumenckiej…

Koniecznie należy podkreślić, że osoby, które prowadzą własną firmę, nie mogą ogłosić upadłości konsumenckiej. Dotyczy to także tych, którzy zawiesili działalność.

By przedsiębiorca mógł zacząć starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, musi najpierw zlikwidować swoją firmę. Już następnego dnia po zwinięciu biznesu (wykreśleniu firmy z rejestru działalności gospodarczej) może zgłosić się do sądu rejonowego z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

…ale najpierw trzeba ogłosić upadłość firmy

Niestety na pozytywne rozpatrzenie wniosku mogą liczyć tylko osoby bez długów firmowych lub te, które zamknęły działalność z zachowaniem należytej staranności, nie pozostawiając po sobie niezadowolonych wierzycieli. Oznacza to, że jeśli na spłatę wierzycieli Twojej firmy nie miałeś wystarczających środków, powinieneś w pierwszej kolejności złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorcy. Istotne znaczenie ma przy tym dochowanie terminów. Wniosek upadłościowy przedsiębiorca powinien wystosować w okresie do 30 dni od dnia, w którym utracił zdolność do bieżącego regulowania długów. Zdolność tę firma traci po 3 miesiącach od upływu terminu płatności względem wierzyciela.

Podczas oddłużania w ramach upadłości konsumenckiej umorzeniu podlegać mogą z zasady tylko długi prywatne. W wyjątkowych przypadkach sąd może jednak zadecydować o umorzeniu również tych należności, które powstały w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Pozwalają na to klauzule „względów słuszności” i „względów humanitarnych”.  

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam