Jak zameldować się przez Internet?

2018-01-03 08:07:53

Z początkiem stycznia Polacy zyskali możliwość złożenia elektronicznego wniosku o uzyskanie meldunku (stałego lub czasowego). Dla osób, które chcą już teraz skorzystać z tej opcji, zamieszczamy krótką instrukcję wyjaśniającą, jak szybko i bezpłatnie zameldować się przez Internet.

By skorzystać z opcji meldunku on-line, należy złożyć formularz przez system ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej), zwaną popularnie e-urzędem. Do tego z kolei potrzebny jest bezpłatny Profil Zaufany (eGo), który służy za elektroniczny podpis, potwierdzający tożsamość obywatela. Jeśli jeszcze nie posiadasz swojego Profilu Zaufanego, to właśnie od jego założenia musisz zacząć.

Zakładanie Profilu Zaufanego: krok po kroku

Profil Zaufany założyć można on-line, za pomocą internetowego konta bankowego (lub certyfikatu kwalifikowanego – w przypadku osób, które go posiadają). Wystarczy najpierw upewnić się, że bank, w którym posiadamy konto, pozwala na założenie Profilu Zaufanego, a następnie:

 1. Zalogować się do bankowości elektronicznej.

 2. Wyszukać formularz o założenie Profilu Zaufanego.

 3. Po uzupełnieniu wniosku swoimi danymi, należy potwierdzić jego wysłanie za pomocą narzędzia autoryzacyjnego, z którego korzystamy w danym danku (np. kod SMS/kod z karty kodów jednorazowych/token).

Po założeniu Profilu Zaufanego możemy logować się do niego, wybierając jedną z opcji:

 • „Logowanie za pomocą hasła” (używamy loginu, który nadaliśmy sobie podczas uzupełniania formularza o założenie PZ)
 • „Zaloguj za pomocą certyfikatu kwalifikowanego” (dla osób, które taki certyfikat posiadają)
 • „Zaloguj przez bankowość elektroniczną” (w tym przypadku logujemy się danymi do bankowości elektronicznej naszego banku).

Meldowanie się przez ePUAP

Po zalogowaniu do Profilu Zaufanego przejdź do sekcji „Sprawy obywatelskie”, a następnie:

 1. Wybierz rodzaj pobytu, na jaki chcemy dokonać zameldowania (stały/czasowy) i wybierz odpowiedni formularz.
 2. Zaznacz, kogo chcesz zameldować.
 3. Uzupełnij pozostałe pola i zależnie od tego, czy jesteś właścicielem nieruchomości, czy nie, dołącz do wniosku jeden z poniższych dokumentów:

WŁAŚCICIELE MIESZKANIA LUB OSOBY Z INNYM TYTUŁEM PRAWNYM DO MIESZKANIA:

 • umowa cywilnoprawna (np. umowa najmu),
 • odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,
 • decyzja administracyjna,
 • orzeczenie sądu,

OSOBY BEZ TYTUŁY PRAWNEGO DO MIESZKANIA

 • oświadczenie właściciela lub osoby z tytułem prawnym do mieszkania, potwierdzające twój pobyt w lokalu,
 • dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.

4. Zatwierdzić przesłanie wniosku. Potwierdzenie jego złożenia zostanie wysłane na twoją skrzynkę ePUAP.

Jeśli nie posiadasz niezbędnych dokumentów w postaci elektronicznej (np. tytułu prawnego do lokalu), będziesz mógł dołączyć do formularza meldunkowego skan dokumentu posiadanego w formie papierowej. 

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam