Wezwanie do zapłaty e-mailem już zgodne z prawem. Weszła ustawa o BIG-ach

2017-11-30 15:09:47

Możliwość wpisania nierzetelnego dłużnika na czarną listę już po 30 dniach i opcja wysłania wezwania do zapłaty e-mailem. 13 listopada weszła w życie nowelizacja Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych, która daje przedsiębiorcom nowe narzędzia do sprawniejszego odzyskiwania długó

Celem zmiany dotychczas obowiązujących przepisów ustawy było zabezpieczanie interesów uczestników obrotu gospodarczego. Dzięki nowemu prawu łatwiej będzie ocenić wiarygodność kontrahenta czy odzyskać od niego należny dług. Dłużnika będzie można teraz wpisać na listę biura informacji gospodarczej już po 30 dniach od upływu terminu zapłaty, a nie jak było dotychczas: po 60 dniach. Skrócenie tego okresu pozwoli na zmniejszenie zatorów płatniczych, niekorzystnych dla wierzycieli.

Nowe przepisy zwiększyły okres ważności zgody wydanej przez konsumenta na sprawdzenie w BIG-u informacji o swojej osobie. Do tej pory było to 30 dni – po zmianie będzie to dwa razy dłużej: 60 dni. By sprawdzić klienta w bazach biur informacji gospodarczej dotychczas trzeba było składać odrębne wnioski do każdego z nich. Po 13 listopada wystarczy już tylko jedno zapytanie.

Dłużnika wezwiesz do zapłaty e-mailem

Jedną z najistotniejszych zmian jest umożliwienie wezwania dłużnika do zapłaty e-mailem. Do tej pory można było to zrobić jedynie listownie (wysyłając pismo listem poleconym) lub osobiście.

W przypadku wierzycieli, którzy muszą się skontaktować z wieloma dłużnikami osobiste wręczanie monitów okazywało się często niewykonalne, a rozsyłanie ich pocztą generowało niepotrzebne koszty (cena poleconego już dawno przekroczyła barierę 5 zł), a przede wszystkim: zajmowało czas. Teraz będzie można z tą samą skutecznością prawną w szybki i wygodny sposób mailowo ponaglić dłużnika do zapłaty i poinformować go o zamiarze wpisania go na listę biura informacji gospodarczej.

Ważne! Aby móc korzystać z tego przywileju, należy w umowie z kontrahentem zawrzeć stosowny zapis dotyczący możliwości przekazania wezwania do zapłaty w formie e-maila.

Niestety opcja ta dostępna jest tylko w przypadku przedsiębiorców. Firma, której dłużnikiem jest konsument, może ponaglić go do zapłaty tylko „starym” sposobem: listownie lub osobiście.

Uzyskasz więcej informacji o dłużniku

Nowością wprowadzaną w nowelizacji ustawy jest poszerzenie zakresu danych o firmach i konsumentach, jakie zgodnie z prawem mogą udostępniać BIG-i. Do tej pory mogły przekazywać jedynie informacje zgromadzone przez siebie. Od 13 listopada mogą korzystać także z danych przechowywanych w publicznych rejestrach, takich jak REGON, CEIDG, KRS, CRR i PESEL. Od nowego roku (1 stycznia 2018 r.) do listy baz, z których BIG-i będą mogły pobierać informacje dopisany zostanie Rejestr Należności Publicznoprawnych.

BIG będzie wystawiał scoring

BIG-i zyskały przy tym możliwość stosowania własnych systemów scoringowych. Będą zatem przyznawać każdemu klientowi punkty, stanowiące krótkie podsumowanie jego wiarygodności finansowej. Ta i pozostałe informacje zawarte w raportach o kliencie pozwolą na szybki sposób ocenić, czy dana osoba lub firma jest godna zaufania, czy też wejście z nią w interesy to zbyt duże ryzyko.

Emilia Kasińska