Co to jest i jak działa IKZE?

2017-10-27 19:21:29

IKZE jest skrótowcem od indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego – rachunku, który obok IKE stanowi podstawę III filaru systemu emerytalnego. Celem działania IKZE jest pomnażanie oszczędności emerytalnych w oparciu o preferencyjne warunki: ulgi podatkowe. 

Sposób działania IKZE nie jest intuicyjny, bo pod pojęciem indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego kryje się tak naprawdę kilka metod oszczędzania i inwestowania - przy wykorzystaniu różnych instrumentów finansowych. Wszystkie je łączą jednak takie same ulgi podatkowe, które są cechą charakterystyczną IKZE: wpłaty na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. IKZE pozwala więc na obniżenie kwoty podatku należnego za dany rok.

Środki zgromadzone na IKZE podlegają dziedziczeniu.

IKZE może występować jako:

rachunek oszczędnościowy

IKZE oparte o konto oszczędnościowe znajdziemy tylko w ofertach banków. Niestety wybór mamy niewielki. IKZE w tej postaci występuje tylko w trzech instytucjach, m.in. w ING Banku Śląskim, który jako jedyny promuje produkt przez udostępnianie informacji o nim na swojej stronie internetowej.

ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym (UFK)

Produkty tego typu są dostępne w zakładach ubezpieczeń. Łączą w sobie element inwestycyjny z ochroną ubezpieczeniową, za którą jednak zwykle trzeba dopłacić.

rachunek maklerski

IKZE w formie rachunku maklerskiego otworzymy w domach maklerskich, a zarządzać będziemy nim sami. Zaletą tej metody pomnażania kapitału są niskie koszty prowadzenia kont.

W tym przypadku mamy największy wpływ na własne oszczędności, bezpośrednio podejmując decyzje inwestycyjne. Efektywne posługiwanie się rachunkiem maklerskim wymaga jednak od posiadacza wiedzy o rynku giełdowym. Osoby, które nie są biegłe w zagadnieniach giełdowych i nie chcą narażać swoich oszczędności na nadmierne ryzyko, kupując akcje, zawsze mogą lokować pieniądze w bezpieczne papiery wartościowe: obligacje (czy to skarbowe, czy korporacyjne) lub certyfikaty strukturyzowane.

dobrowolne fundusze emerytalne (DFE)

DFE zarządzane są przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE). Zasady działania DFE są nieco zbliżone do sposobu funkcjonowania rachunków maklerskich, jednak w przypadku DFE to PTE przejmuje na siebie zadanie opracowania strategii inwestycyjnej. Decyzyjność uczestnika (klienta) ogranicza się w zasadzie do wybrania portfela modelowego.

Właśnie ze względu na ograniczoną aktywność uczestnika DFE sprawdzą się szczególnie w przypadku osób, które chcą korzystać z instrumentów, które dają szansę na osiągnięcie zysku wyższego niż na lokatach czy kontach oszczędnościowych, ale nie mają doświadczenia i/lub chęci do podejmowania samodzielnych decyzji inwestycyjnych.

Warto nadmienić, że PTE to te same towarzystwa, które zarządzają znanymi z II filaru OFE.

fundusze inwestycyjne otwarte

Oferują je towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI).

Zależnie od formy IKZE, różne będą opłaty związane z posiadaniem takiego produktu i różne poziomy ryzyka związanego z pomnażaniem oszczędności.

Decydując się na konkretny rodzaj IKZE, warto mieć na uwadze, że z założenia jest to sposób na wypracowanie i zabezpieczenie swojego zaplecza finansowego na jesień życia. Im mniej czasu mamy do przejścia na emeryturę, tym bardziej skupić się powinniśmy na bezpiecznych metodach odkładania na przyszłość, wybierając formy oszczędzania obarczone najmniejszym ryzykiem poniesienia ewentualnych strat finansowych.  

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam