Do kiedy trwa ubezpieczenie studenckie? Zasady 2017

2017-10-16 17:13:28

Studenci mają możliwość korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach NFZ jeszcze przez 4 miesiące po zakończeniu nauki. By zagwarantować sobie prawo do świadczeń przez całe studia i krótki okres po ich ustaniu, trzeba jednak dopełnić kilku formalności.

Każdy student ma prawo do korzystania ze świadczeń państwowej opieki zdrowotnej w ramach NFZ. Ale uwaga! Musi zostać wcześniej zgłoszony do ubezpieczenia.

Kto powinien zgłosić studenta do ubezpieczenia?

  • rodzice, opiekunowie prawni (zostaniesz zgłoszony jako członek rodziny) lub
  • szkoła, szkoła wyższa lub jednostka przeprowadzająca studia doktoranckie.

Z tej drugiej opcji (zgłoszenia do ubezpieczenia przez uczelnię) mogą skorzystać tylko studenci uczący się na terenie Polski, którzy jednocześnie nie są członkami rodziny osoby ubezpieczonej. Jeśli znajdujesz się właśnie w takiej sytuacji, pamiętaj o złożeniu w szkole oświadczenia o tym, że nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Będzie tak w sytuacji, gdy np. Twoi rodzice nie są zatrudnieni w ramach umowy o pracę, nie prowadzą własnej firmy czy innych form aktywności zawodowej, dzięki której podlegaliby obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS-ie czy KRUS-ie, a także nie korzystają z możliwości dobrowolnego ubezpieczenia się w ZUS-ie w ramach NFZ.

Co ze studentami po 26 roku życia?

Z ubezpieczenia rodziców żacy mogą korzystać do ukończenia 26 lat. Osoby starsze mogą zostać zgłoszone do ubezpieczenia NFZ tylko przez uczelnię. Oczywiście o ile nie nabyły prawa do korzystania z państwowej opieki zdrowotnej w inny sposób, np. podjęły pracę na etat lub założyły własną działalność gospodarczą.

Pracujący studenci

Jeśli w trakcie trwania nauki podjąłeś pracę i zostałeś zgłoszony przez pracodawcę do ubezpieczenia (np. na podstawie umowy o pracę), pamiętaj, że po zakończeniu zatrudnienia zostaniesz wyrejestrowany z ubezpieczenia. Byś mógł korzystać ze świadczeń NFZ, będziesz musiał ponownie zostać zgłoszony do ubezpieczenia.

Gdy rodzic zmienił pracę

Jeżeli rodzic, z którego ubezpieczenia korzystasz, zmieni pracę, będzie musiał pamiętać o tym, by u nowego pracodawcy zgłosić do ubezpieczenia również Ciebie jako członka rodziny. W przeciwnym razie Twoje prawo do świadczeń wygaśnie. Najlepiej więc być zgłoszonym do ZUS-u przez oboje opiekunów - zabezpieczysz się w ten sposób na wypadek, gdy jeden z nich straci prawo do świadczeń (np. po utracie pracy).

Ubezpieczenie po studiach: zasady 2017

Choć standardowo prawo do korzystania ze świadczeń NFZ wygasa po miesiącu od ustania tytułu do ubezpieczenia, byli studenci zachowują prawo do opieki zdrowotnej w ramach NFZ jeszcze przez 4 miesiące od zakończenia nauki. Ten okres ochrony obowiązuje niezależnie od tego, czy osoby te obroniły pracę magisterską, same zrezygnowały z kontynuowania nauki czy zostały skreślone z listy studentów.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam