Jak otrzymać zwrot kosztów leczenia za granicą?

2019-01-08 10:14:18

Jesteś objęty ubezpieczeniem w ramach NFZ-etu? Jeśli zamierzasz leczyć się za granicą, masz szansę na uzyskanie zwrotu kosztów leczenia w ramach dyrektywy transgranicznej. W większości przypadków potrzebne będzie jednak wcześniejsze uzyskanie zgody NFZ-etu na korzystanie z refundowanych świadczeń medycznych poza Polską.

By móc ubiegać się o zwrot poniesionych wydatków na planowane leczenie zagraniczne (podkreślamy: planowane), należy w pierwszej kolejności upewnić się, że dany rodzaj świadczenia znajduje się w koszyku świadczeń gwarantowanych, czyli są wymienione w rozporządzeniach ministra zdrowia.

Obowiązki pacjenta przed wyjazdem za granicę

Jeśli dany rodzaj leczenia planowego wymaga uzyskania zgody NFZ, należy ją pozyskać przed poddaniem się leczeniu. Wśród świadczeń wymagających uprzedniej akceptacji znajdują się m.in.:

 • każdy rodzaj świadczenia opieki zdrowotnej wymagający pobytu pacjenta w szpitalu co najmniej do dnia następnego,
 • terapia izotopowa,
 • teleradioterapia hiperbaryczna,
 • badania genetyczne,
 • tomografia komputerowa,
 • rezonans magnetyczny.

Pełną listę wszystkich przypadków, w których zgoda NFZ-etu jest niezbędna do uzyskania zwrotu kosztów leczenia, znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Powyższy wykaz dotyczy wyłącznie leczenia zaplanowanego i nie obowiązuje w przypadku nagłej potrzeby hospitalizacji, np. gdy osoba przebywająca za granicą nagle zachorowała lub miała wypadek.

Formalności po powrocie do Polski

Kolejny krok należy wykonać dopiero po zakończeniu leczenia za granicą. Jeśli zabieg/usługa medyczna znajdowała się w koszyku świadczeń gwarantowanych i zdobyliśmy ewentualną zgodę Funduszu na poddanie się opiece medycznej w wybranym kraju, po przeprowadzonym zabiegu czy badaniu wystarczy już tylko wypełnić wniosek o zwrot kosztów leczenia, dostępny na stronie NFZ-etu.

We wniosku podajemy m.in. własne dane osobowe, opisujemy rodzaj uzyskanego świadczenia, jego koszt i podajemy preferowany sposób otrzymania zwrotu (do wyboru: przelewem na konto polskie lub zagraniczne albo przekazem pocztowym).

Jeśli za granicą został nam wydany któryś z poniższych dokumentów, należy go dołączyć do wniosku o refundację poniesionych kosztów:

 • oryginał rachunku za leczenie,
 • oryginał potwierdzenia zapłaty,
 • oryginał lub kopię skierowania na leczenie uzdrowiskowe,
 • kopię recepty,
 • oryginał lub kopię zlecenia na wyroby medyczne,
 • oryginał lub kopię zlecenia na pehrzejazd środkami transportu sanitarnego,
 • zaświadczenie świadczeniodawcy potwierdzające zakwalifikowanie do programu lekowego,
 • inne dokumenty medyczne.

Do wymienionych powyżej dokumentów będziemy zobowiązani dodatkowo dołączyć ich tłumaczenie, jeśli papiery zostały wystawione w języku innym niż polski. Tłumaczenie nie musi być jednak sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Komplet dokumentów należy złożyć do oddziału NFZ-etu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam