Pułapki w ubezpieczeniach na raka

2017-09-20 14:50:17

Poszukując dobrego ubezpieczenia na raka, nie kieruj się tylko reklamą, bo możesz łatwo wpaść w pułapkę. Zanim wybierzesz polisę dla siebie, koniecznie zwrócić uwagę na kilka elementów umowy, których zignorowanie może boleśnie odbić się na Twojej kieszeni.

Poszukując dobrego ubezpieczenia na raka, nie kieruj się tylko reklamą, bo możesz łatwo wpaść w pułapkę. Zanim wybierzesz polisę dla siebie, koniecznie zwrócić uwagę na kilka elementów umowy, których zignorowanie może boleśnie odbić się na Twojej kieszeni.Czy ubezpieczenia od nowotworów są jednak dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą zabezpieczyć się finansowo na wypadek choroby? Na pewno nie wszystkie. Polisy na życie i zdrowie nie są tak przejrzystymi instrumentami, jakbyśmy tego sobie życzyli, a właściwa interpretacja zapisów umów nie zawsze jest prosta.

Zanim podpiszesz: świadomie wybierz sumę ubezpieczenia

Kluczową rolę w wyborze polisy powinna odgrywać suma ubezpieczenia. Mamy nikłe szanse na to, by składka rzędu kilku złotych miesięcznie zapewniała wysokie świadczenie po zachorowaniu na raka.

Jeśli chcemy gruntownie zabezpieczyć się na przyszłość, warto dobrać polisę, w ramach której kwota wypłacanego świadczenia będzie wynosić ok 100 tys. zł.Pamiętajmy, że podczas choroby nie tylko musimy zdobyć pieniądze na samo leczenie, ale i na bieżące utrzymanie - rak często uniemożliwia wykonywanie pracy zawodowej przez cały okres hospitalizacji.

Polisa na na raka: zobacz, kiedy otrzymasz pieniądze

Wybierając ubezpieczenie na raka, należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na zakres ochrony. Chodzi o sytuacje, których wystąpienie będzie uprawniało do otrzymania pieniędzy. Zwykle będzie to przypadek wystąpienia nowotworu złośliwego każdego rodzaju, jednak ubezpieczyciel może zastrzec wyjątki.

Nie wszystkie ubezpieczenia od nowotworu zapewniają przy tym podobny zakres świadczeń. Część polis gwarantuje tylko jednorazową wypłatę świadczenia po wykryciu choroby. W momencie jej wykrycia odpowiedzialność ubezpieczyciela się kończy, a umowa zostaje rozwiązana.

Inne polisy w momencie zdiagnozowania raka umożliwiają uzyskanie jedynie części sumy ubezpieczenia (np. 40-50%). Kolejne transze wypłacane są dopiero podczas leczenia (np. ubezpieczony może otrzymać 5% sumy ubezpieczenia po każdym przeprowadzonym zabiegu chemioterapii czy radioterapii).

Jeszcze inne polisy pokryją tylko koszt leczenia szpitalnego, nie zapewniając żadnych dodatkowych pieniędzy, które ubezpieczony mógłby przeznaczyć na dowolny cel. Pieniądze mogą być wówczas np. w miesięcznych ratach.

Niektóre polisy są z kolei skonstruowane w sposób, który umożliwia ubezpieczonemu otrzymanie dodatkowego świadczenia w momencie całkowitego pokonania choroby.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam