Mieszkanie Plus: czynsze o 25% niższe

2017-09-14 12:15:01

Czynsze w pilotażu programu Mieszkanie Plus mają być o 25% niższe od rynkowych - donosi PAP po rozmowie z prezesem BGK Nieruchomości Mirosławem Barszczem.

Czynsze ustalane przez BGKN mają nie podlegać ustawowym limitom - w przeciwieństwie do tych wyliczanych dla inwestycji realizowanych na terenach skarbu państwa przez Krajowy Zasób Nieruchomości. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez prezesa BGK Nieruchomości Mirosława Barszcza w rozmowie z PAP, uczestnicy programu Mieszkanie Plus mają płacić czynsze o 1/4 niższe niż średnia cena czynszu w danym regionie.

Wysokość czynszu w blokach postawionych przez BGKN będzie ustalana już na starcie realizacji poszczególnych inwestycji. Ostatecznie mają być podejmowane tylko te, które pozwolą na zyskanie największej pewności, że kwota czynszu będzie mogła być niższa o 25% od średniej dla nieruchomości komercyjnych na danym terenie.

Lokatorów musi być stać na czysz

Lokale powstające w ramach Mieszkania Plus mają przede wszystkim spełniać cele pomocy społecznej. Warto jednak podkreślić, że inwestycje mają być realizowane bez udziału wsparcia finansowego z podatków. Spółka musi więc zadbać jednocześnie i o interes społeczny, i o interes własny. Ostatecznie jest przecież firmą działającą komercyjnie, a ta musi osiągać zwrot z podejmowanych projektów. Na tym polu część, za którą odpowiedzialny jest BGKN różni się od obecnego już na rynku budownictwa społecznego, komunalnego i socjalnego.

Lokale będą przeznaczane dla osób, które będą w stanie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe, w tym regularnie i bez przeszkód regulować czynsz za mieszkanie. BGKN poda minimalną zdolność czynszową beneficjentów programu i ogólne zasady najmu.

Nabory będą prowadzić samorządy

Choć ustalanie wysokości czynszów będzie leżało w kompetencjach BGKN, to kryteria naboru będą ustalać poszczególne samorządy. W ten sposób mieszkańcy będą mogli zgłaszać się po pomoc bezpośrednio do organów, które najlepiej orientują się w sytuacji mieszkaniowej na danym obszarze. Plany działań BGKN i samorządów nie będą w ten sposób ze sobą kolidować, a koszty ponoszone na realizację projektów nie będą niepotrzebnie zwiększane (dzięki brakowi konieczności opracowywania nowych struktur do zajmowania się wynajmem).

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam