Mieszkanie Plus nabiera tempa. Weszła w życie ustawa o KZN

2017-09-12 07:50:49

Od wczoraj (11 września 2017 r.) obowiązuje ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN), której głównym celem jest wsparcie realizacji programu Mieszkanie Plus.

Na mocy przepisów ustawy o KZN został powołany do życia Krajowy Zasób Nieruchomości, którego zasadniczą funkcją jest nadzorowanie gruntów należących do skarbu państwa. Wśród zadań KZN leży m.in. przeznaczanie wybranych terenów państwowych pod budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Na tym jednak jego rola się nie kończy.

KZN będzie chronić najemców

KZN jest instytucją, która ma czuwać nad prawidłowym przebiegiem programu Mieszkanie Plus, w ramach którego państwo będzie udostępniało tanie mieszkania na zasadzie najmu oraz najmu z opcją dojścia do własności. To właśnie KZN będzie kontrolował wysokość pobieranych od najemców czynszów, czuwając, by opłaty nie przewyższały programowych maksymalnych limitów. W przypadku naruszeń, prezes KZN będzie miał prawo nakładać na inwestorów kary administracyjne.

KZN będzie też kontrolować powierzchnię lokali i warunki umów najmu. Będzie również dokonywać doboru najemców, zgodnie z kryteriami wymienionymi w ustawie, dobierając zasady ustalania pierwszeństwa.

Mieszkania od 25 m kw.

Choć jeszcze nie ma przepisów, które określałyby minimalną wielkość powierzchni lokali, to najprawdopodobniej zostanie ona ustalona na 25 metrów kwadratowych.

10 lat na dogonienie Europy

Celem programu Mieszkanie Plus jest zmniejszenie w Polsce deficytu mieszkań. Pod tym względem Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsce w Unii Europejskiej. Dzięki realizacji programu poprawa sytuacji mieszkaniowej ma zostać odnotowana już w przeciągu najbliższej dekady.

Powstające lokale mają zapewnić dach nad głową osobom o stabilnej sytuacji finansowej, jednak niedostatecznie zamożnych, by było je stać na zakup własnego mieszkania z pomocą kredytu hipotecznego, a więc bez odpowiedniej zdolności kredytowej.

Już wkrótce poznamy wysokości czynszów

Aktualnie trwają prace nad projektem rozporządzenia dotyczącym stawek czynszów, jakie będą obowiązywać osoby wynajmujące lokat w ramach Mieszkania Plus. Projekt może zostać przekazany pod obrady Rady Ministrów jeszcze w tym miesiącu.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam